wikipedia.pl

wikipedia.pl

Wojna polsko – bolszewicka choć toczyła się już w wieku XX niewątpliwie swym charakterem przypominała wojny XIX stulecia. Masy kawalerii, które brały w niej udział, dobitnie o tym świadczą. Ale były w niej również zdarzenia, które mówiły o tym, iż nadciągają wojny techniczne, z nowymi rodzajami broni czy zaawansowaną łącznością… i właśnie w Ciechnowie tą sowiecką łączność przerwano.

Jednostka wojskowa: 203 Ochotniczy Pułk Ułanów. Północne Mazowsze, peryferie miasta Ciechanowa, połowa sierpnia 1920 roku…

Pułk ma okrążyć Ciechanów od strony północnej i rozpocząć atak o świcie. Jednostka ta przez zaskoczenie pojawiła się w mieście, w koszarach nastąpiła krótka walka, opór przełamano, w dalszej walce zajęto cukrownię i dworzec. W trakcie tych walk natrafiono na sztab armii bolszewickiej i dokonano przechwycenia radiostacji!

Halo, Ciechanów!? Halo!! Halo!!! – to wywoływanie pozostało bez odpowiedzi. Przejęcie radiostacji miało bardzo duże znaczenie dla wojny 1920 roku, to w Ciechanowie przerwano sowiecką łączność! Pułk walczący w naszym mieście, oraz cała ta sytuacja walnie przyczyniły się do wiktorii warszawskiej.

Warto w miejscu tym wspomnieć o postaci generała Aleksandra Karnickiego, wydaje się zapomnianego generała. Postaci dowódców czy czasem nawet bohaterskich żołnierzy pozostają niejako ukryci za wydarzeniami, a tak być nie powinno.

Generał Karnicki urodził się w roku 1869 w Łowiczu. Był carskim oficerem. W toku Wielkiej Wojny został zastępcą generała Józefa Dowbór – Muśnickiego (I Korpus Polski w Rosji). Zaś latem roku 1920 rozpoczyna dowodzenie VIII Brygadą Jazdy I Grupy Jazdy przy 5 Armii, w składzie której walczył 203 Ochotniczy Pułk Ułanów. Pomimo sukcesów wojennych i bardzo dużego doświadczenia generał został zmuszony w 1921 roku do przejścia na emeryturę. Wraz z rodziną zamieszkał w Bydgoszczy. Co bardzo ważne, synowie Karnickiego również służyli w Wojsku Polskim. Jerzy był pilotem i zginął w katastrofie lotniczej jeszcze przed II Wojną Światową. A Borys służył w Marynarce Wojennej, w chwili wybuchu II Wojny był zastępcą dowódcy ORP „Wilk”, a w 1941 roku objął dowództwo nad ORP „Sokół”.

Jerzego Karnickiego pochowano na cmentarzu w Bydgoszczy, na płycie nagrobnej zamontowano śmigło z samolotu w którym zginął. W tym samym grobowcu, w roku 1964 złożono prochy jego ojca Aleksandra, który po wysiedleniu z Bydgoszczy zamieszkał w Kutnie i tam zmarł dnia 13 listopada 1943 roku.

W roku 2013 odnowiono grób Karnickich, a w 7 lat później w Ciechanowie pojawiła się pamiątkowa tablica.

Od tych wydarzeń minęło właśnie 100 lat, bohaterscy dowódcy i żołnierze biorą już udział tylko w niebieskich pokazach, ale co roku w sierpniu ich dusze przybywają nad Mazowsze, aby zobaczyć swoją Ojczyznę.