stefczyk.info

stefczyk.info

To sprawa, która dotyczy nas wszystkich. Od 1 lipca wprowadzono nowy system odbioru odpadów komunalnych. System, który budzi ogromne kontrowersje wśród mieszkańców, ekspertów oraz gmin, na które zrzucono cały ciężar tej trudnej reformy. Jaka jest więc geneza całego problemu i skąd wziął się ten cały bałagan z tym związany?

To prawda. Stary system odbioru odpadów wymagał reformy. Zasada nim rządząca polegająca na podpisywaniu umów na odbiór odpadów z  wybranym przedsiębiorcą w praktyce się nie sprawdzała. Duża część mieszkańców umów nie podpisywała, brak było skutecznej kontroli zjawiska, a w rezultacie duża cześć śmieci lądowała w lasach i dzikich wysypiskach. To trzeba było zmienić. Zdecydowano więc, że priorytetem jest uszczelnienie systemu, by wszystkie śmieci trafiały na przewidziane dla tego celu wysypiska (instalacje przetwarzania odpadów). Znaleziono więc sposób: uiszczanie przez wszystkich mieszkańców na rzecz gminy opłaty śmieciowej (w praktyce nowego podatku). Skoro więc należy tak czy inaczej uiścić opłatę to w interesie mieszkańca nie będzie już wywożenie śmieci do lasu, zakładali autorzy ustawy. I wszystko teoretycznie wydawało się w porządku. (continue reading…)