ipn.gov.pl

ipn.gov.pl

W roku 2018 przypada siedemdziesiąta rocznica śmierci prymasa Augusta Hlonda. Z tej okazji Instytut Pamięci Narodowej wydał obszerny album o życiu i działalności tej wielkiej, można nawet rzec, pomnikowej postaci polskiego Kościoła.

IPN nie zwalnia tempa. Widać, że w działalności wydawniczej jednym z pomysłów jest publikowanie atrakcyjnych albumów o wielkich postaciach naszej najnowszej historii. W czasach kultury obrazkowej, to dobry pomysł, tym bardziej, że ceny albumów są bardzo korzystne i raczej nie komercyjne.

August Hlond (1881-1948), pochodzący z typowej polskiej rodziny ze Śląska, osadzonej w etosie uczciwości i pracowitości, był salezjaninem i administratorem apostolskim, a następnie biskupem katowickim tej części Śląska, którą odzyskała Polska w roku 1922. Od 1926 roku do swojej śmierci sprawował funkcję prymasa Polski. Był postacią niewątpliwie wybitną i wizjonerem, a także co potwierdza trwający proces beatyfikacyjny, niewątpliwie świętym. Przeżył dramat trudnego opuszczenia Ojczyzny we wrześniu 1939 roku i kilkuletniej emigracji. Po powrocie do zniszczonego kraju w 1945 roku musiał odnawiać i budować struktury polskiego Kościoła w państwie komunistycznym o zupełnie nowych granicach. Dokładnie rozpoznał zagrożenia idące ze strony komunizmu. Postawił jasną diagnozę o potrzebie zawierzenia Polki Chrystusowi i Matce Bożej. Jego rychła śmierć do dziś budzi pytania o udział sił komunistycznych. Dzieło i myśl Augusta Hlonda znalazło na szczęście wybitnego kontynuatora w osobie prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Oto co pisze IPN o albumie: Biografia Augusta Hlonda może uchodzić za symbol losu Polaków żyjących na przełomie XIX i XX w. Wzrastanie w tęsknocie za ojczyzną – wymarzoną i, zdawać by się mogło, nieosiągalną. Patriotyzm dnia codziennego, przejawiający się w działalności społecznej i kulturalnej, a także przeżywany niejednokrotnie z daleka, tak jak w wypadku młodego Augusta Hlonda, który musiał wyjeżdżać w związku z nauką i pracą duszpasterską. I w końcu – gdy ziścił się sen pokoleń – radość z odzyskanej ojczyzny, a zaraz potem praca nad jej odbudową – przerwana przez wojnę i dramat emigracji. Powrót do zniszczonego kraju i kolejna walka, tym razem z bezbożnym komunizmem. Te wszystkie elementy biografii prymasa Hlonda mogłyby opisywać dzieje setek tysięcy Polaków. Dlatego wygłoszone po przyjeździe do kraju słowa, że „Polska żyje nadal pod znakiem krzyża, chce iść w przyszłość z Chrystusem”, brzmią tak autentycznie i oddają pełnię jego doświadczeń.

Instytut Pamięci Narodowej, publikując niniejszy album, oddaje hołd postaci prymasa Hlonda w siedemdziesiątą rocznicę jego śmierci, przypadającą w roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości Polski. Jeszcze w czasie wojny kardynał mówił do rodaków: „Strzeżmy tężnego ducha, by nim Polskę odbudować i nim jej nowe życie natchnąć. Rzeczpospolita idzie ku nam w chwale, wywalczona i odbita, sercami dźwignięta! Idzie ku nam jak jasność po burzy, jak słońce po nocy, jak sprawiedliwość po krzywdzie, jak sąd boży nad gwałtem. Rozpostrze się możnie!”.

Łukasz Kobiela, August Hlond 1881–1948, IPN, Stowarzyszenie Pokolenie, Warszawa–Wrocław 2018, 568 s., ISBN: 978-83-8098-377-9

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/51826,August-Hlond-18811948.html

Polecamy też inne albumy z IPN: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/albumy