wiocha.pl

wiocha.pl

Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Sami swoi się kłaniają. Nie wiem, ile niesprawiedliwych wyroków zostało wydanych w imieniu Rzeczypospolitej, ale mam pewność, że jest ich dziesiątki, setki tysięcy, a pewnie i miliony. I co z tego, że sąd wydał taki a nie inny wyrok, skoro wiele ze sprawiedliwością nie ma wspólnego? Zawsze dziwiło mnie to, że nie można kwestionować wyroków sądu. A niby dlaczego? Skoro wiem, że zostałem skrzywdzony, oszukany, że przegrałem tylko dlatego, że miałem słabsze plecy, to dlaczego nie mogę głośno wyrazić swojego sprzeciwu? Głęboko mam gdzieś majestat sądu (co to w ogóle za określenie?). Jeśli Rzeczpospolita ma firmować wyroki sądu, to muszą one być sprawiedliwe.

Środowisko sędziów zrobiło tyle złego, że trudno znaleźć inną grupę, która narobiłaby więcej. Sędziowie są nieusuwalni. Sędzia w Polsce powoływany jest dożywotnio! Ma to spowodować, że sędzia będzie niezależny od nacisków z zewnątrz. I tu już widać przewagę władzy sądowniczej nad ustawodawczą i wykonawczą, którą zmienia się co 4-5 lat. Mówienie o równowadze władz choćby w tym kontekście jest totalną bzdurą. Nie ma równowagi, bo sędzia jest nim dożywotnio, a poseł, senator, czy prezydent jest wybierany na kadencję, potem może ubiegać się o reelekcję (w przypadku prezydenta co najwyżej na jedną). 1:0 dla władzy sądowniczej.

Dużo mówi się o immunitecie poselskim i zgadzam się z opiniami różnych osób, że powinien on być zniesiony. Ale immunitet przysługuje również sędziom. Słyszy się o przypadkach zniesienia immunitetu posłom, ale czy ktoś słyszał o zniesieniu immunitetów sędziom? A dodajmy, że sędziów jest o wiele więcej niż posłów. A jakoś cicho o ich niecnych działaniach. 2:0 dla sędziów.

Władza ustawodawcza i wykonawcza są pod ciągłą kontrolą mediów. Politycy muszą się bronić przed atakami dziennikarzy i w ogóle tego nie neguję, ale co się dzieje w przypadku sędziów? Czy sędzia może być skrytykowany? Owszem, może go dotknąć krytyka, ale o wiele większa krytyka jest skierowana wobec tego, który odważył się skrytykować sędziego. Zaraz pojawiają się głosy, że jak to podważa się wyrok sądu, który przecież jest wyrokiem w imieniu Rzeczypospolitej. 3:0 dla sędziów. Ich przecież krytykować nie można.

Równowaga władz jest być może słuszna, ale jeśli już miałaby być przewaga którejkolwiek, to na pewno nie powinno być jej po stronie władzy sądowniczej, czego jesteśmy świadkami w III RP. Od lat sędziowie są najbardziej podatną na wpływy grupą. Wielu z nich jest uwikłanych w dawny system i ich sprawiedliwość nie dosięgła. Dlaczego? Czym sobie sędziowie zasłużyli na takie specjalne traktowanie? W czym są lepsi od innych grup społecznych?