nasielsk.pl

nasielsk.pl

Chcesz upamiętnić Żołnierzy Wyklętych? Będziesz miał/a wspaniałą ku temu okazję, bo już jutro, tj. 28 czerwca w Popowie Borowym (w powiecie nowodworskim, w gminie Nasielsk, 40 km na północ od Warszawy) odbędzie się uroczystość upamiętnienia żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, poległych w 1950 r. w Popowie Borowym.

Główne uroczystości rozpoczną się Mszą św. (godz. 12) w intencji poległych żołnierzy. Następnie Apel Pamięci, po którym nastąpi uroczyste złożenie kwiatów pod Krzyżem.

W dalszej części uroczystości przeniosą się do Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym (godz. 13.30), gdzie będzie można m.in.: usłyszeć pieśni żołniersko-patriotyczne w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Nasielska, wysłuchać prelekcji prof. Jana Żaryna na temat podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej, obejrzeć część artystyczną oraz wystawę o żołnierzach „Roja” – GRH „Kampinos”.

Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Patronat medialny, m.in. Ciechanowskie Pismo Historyczne REDUTA, które parokrotnie przedstawialiśmy na stronie.

Wiedza o Żołnierzach Wyklętych wciąż jest znikoma, a takie uroczystości na pewno przybliżą nam wartości przez nich wyznawane (Bóg Honor Ojczyzna). Wartości, za które oddali przecież życie. Cześć i chwała Bohaterom!