aa.com.pl

aa.com.pl

Tytuł: Czerwona Apokalipsa  
Autor:
Piotr Szubarczyk
Wydawca: Wydawnictwo AA, Kraków 2014 r.

Dane techniczne: format: 150×210, s. 384, oprawa twarda

Cena detaliczna: Cena detaliczna 44,00 zł

Dostępna: Książka dostępna w dobrych księgarniach, oraz na www.religijna.pl  

AGRESJA ZWIĄZKU SOWIECKIEGO NA POLSKĘ I JEJ KONSEKWENCJE

Informacja o książce:

Historyczna opowieść o kulisach sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. Autor – ceniony historyk i publicysta relacjonuje przebieg najważniejszych wydarzeń z września 1939 r. na wschodzie kraju oraz zintensyfikowanej eksterminacji obywateli Rzeczypospolitej w sowieckiej zonie okupacyjnej, szczególnie do lata 1942 r., czyli do momentu wyjścia żołnierzy gen. Władysława Andersa z nieludzkiej ziemi.

W książce przedstawiono kulisy wydarzeń poprzedzających agresje (zwłaszcza okoliczności zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow) oraz jej dramatyczne konsekwencje: aresztowania, zbrodnie wojenne, współprace hitlerowców i Sowietów przy eksterminacji Polaków, sowieckie zbrodnie więzienne i marsze śmierci, zagładę polskich oficerów w Katyniu, zbrodnicze deportacje oraz liczne prześladowania wymierzone w Kościół katolicki i polską inteligencję. Autor przypomina prawdę historyczna, która przez długie lata była przed Polakami ukrywana i zakłamywana. Nawet teraz wiele faktów wciąż zdumiewa i zaskakuje. Znakomita książka, która czyta się jednym tchem!

W książce zamieszczono również kolorowe reprodukcje 33 rzeźb prof. Stanisława Kulona – pochodzącego z Kresów wybitnego artysty i wykładowcy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – przedstawiających świadectwo artysty o sowieckiej agresji z września 1939, zbrodniach popełnionych przez okupantów oraz jego przeżycia z deportacji w głąb Rosji Sowieckiej.


Informacja o autorze:

Piotr Szubarczyk – publicysta który od lat popularyzuje najnowszą historię Polski, głównie poprzez publikacje prasowe – przypomina genezę II wojny światowej, tajny pakt niemiecko-sowiecki, IV rozbiór Polski, współpracę obu okupantów od września 1939 r. do czerwca 1941 r.

Motto:

Władysław Sebyła

I znowu tupot nóg sołdackich,

i grzmiących sotni gwizd kozackich,

gwiaździsty nad Europą but,

i mrowi się ludami Wschód.

A na Zachodzie werbli trzask,

rozgwar motorów z nieboskłonu,

i krok miarowy – wzywa łask

boga mocniejszych batalionów.

Ojczyzno moja, a ty trwasz

w żelaznym pogrążona gwarze,

światowidową mroczną twarz

zwracając w cztery strony wraże.

I marzy ci się chleb i miód,

i szklane domy w rodnych sadach,

i szczęśliwości pełen trud,

pod gałęziami lip biesiada.

A niebo wokół się czerwieni,

ocknął się kontuszowy trup,

przystają mędrcy przerażeni,

opustoszały widząc grób.

I znów? Czy znów? Kołowrót dziejów

w płonący krąg porywa nas,

skończyły się sny kołodziejów,

stalowy szumi groźny las.

Żelazne dęby dudnią głucho,

toczy się mur, żelazny bór.

Nad konarami, zawieruchą

znów szumi wiatr, znów śpiewa chór:

O mój rozmarynie

Od autora

Wiersz Władysław Sebyły, który przyjmujemy za motto tej książki, jawi się jako utwór profetyczny, złowróżbny, godny wieszcza narodowego. Wieści zbliżającą się tragedię odrodzonej zaledwie 20 lat wcześniej Rzeczypospolitej Polskiej. Wieści ją w obrazach, które ożyją ledwie rok później, podczas agresji niemiecko-sowieckiej na Polskę. W obrazach zdumiewająco bliskich rzeczywistości września 1939 roku! Sebyła widział rok przed tragedią krok miarowy agresorów i polską bezsilność, ale też heroiczne trwanie w żelaznym gwarze. I niespełnione polskie marzenia o chlebie i miodzie, o szklanych domach, rodnych sadach, biesiadzie pod gałęziami lip. Chleb i miód Jana z Czarnolasu, szklane domy Żeromskiego, lipy nadziei i szczęśliwości Jana Kochanowskiego i Juliusza Słowackiego. Polskie mity i marzenia skonfrontowane z wrogą rzeczywistością. Nadchodzi bowiem niewyobrażalna, brunatno-czerwona zagłada. Warszawski poeta, filozof, mistyk zostanie zamordowany w kwietniu 1940 r. w Charkowie. Tym złowróżbnym wierszem przepowiadał więc także własną śmierć. Gdybyśmy poszukiwali innych jeszcze poetyckich obrazów tego przedapokaliptycznego dla Polski czasu, to należałoby zacytować słowa z powojennego poematu Czesława Miłosza:

Latami będzie chodził w Belwederze

Piłsudski. Nigdy nie uwierzy w trwałość.

I będzie mruczał: „Oni nas napadną”…

Kto? I pokaże na zachód, na wschód…

„Koło historii wstrzymałem na chwilę”

Ofiary niemieckiej agresji – wśród obywateli Rzeczypospolitej – zostały stosunkowo dokładnie policzone. Liczbę ofiar sowieckiej czerwonej apokalipsy możemy tylko szacować, pozostanie na zawsze nieodgadniona. Tak jak i konsekwencje jej długiego trwania, które kładzie się cieniem także na życie społeczne współczesnej Polski. Po latach obserwujemy niepokojące harce rosyjskiej, a raczej postsowieckiej polityki historycznej, która próbuje nas przekonać, że wojenna tragedia odrodzonych w roku 1918 narodowych państw Europy środkowej i wschodniej wynikała z niesprawiedliwego dla Niemiec i Rosji sowieckiej traktatu wersalskiego! Albo że jedynymi sprawcami wojny były Niemcy Hitlera, których pchał do wojny antysemityzm.

Trzeba się tym fałszywym twierdzeniom stanowczo przeciwstawiać. Niestety, w koncepcji programowej powstającego od 6 lat Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku nie przewiduje się takiego przeciwstawienia. Ze względu na możliwe protesty ze strony władz Rosji, ma być ono strawne, nie stawiające znaku równości między nazizmem i komunizmem, pokazujące decydujący wkład Związku Radzieckiego w pokonanie III Rzeszy. Przy takich założeniach pokazanie prawdziwych przyczyn wojny i jej długofalowych skutków dla Polski jest niemożliwe. Zamiast zacząć od genezy wojny, gdańskie muzeum zainaugurowało swą działalność wystawienniczą od bitwy stalingradzkiej.

II wojna światowa zrodziła się z nienawiści do Europy wolnych narodów, które się wybiły na niepodległość w wyniku sprzyjających dla nich okoliczności: rozpadu Austro-Wegier, wojennej klęski Niemiec, zrewoltowania i osłabienia Rosji. Była próbą powrotu do XIX-wiecznej Europy – więzienia narodów. To właśnie na tej nienawiści, wbrew różnicom ideologicznym, zbudowano złowieszczy tajny pakt dwu najbardziej zainteresowanych wojną państw – Niemiec i Związku Sowieckiego. Oba te państwa są jednakowo za tę wojnę odpowiedzialne.

Od agresji na Polskę, broniącą swego niepodległego bytu, rozpętało się piekło, Polska była najbardziej skrwawioną ziemią w tej wojnie i najbardziej skrzywdzonym przez powojenne traktaty państwem koalicji antyniemieckiej. Celem tej książki jest przypomnienie Czytelnikowi najważniejszych wydarzeń z września 1939 r. na wschodzie kraju oraz intensywnej eksterminacji obywateli Rzeczypospolitej w sowieckiej zonie okupacyjnej, szczególnie do lata 1942 r., czyli do momentu, gdy polski Mojżesz, gen. Władysław Anders wyprowadzi lud swój z nieludzkiej ziemi.

Książka ma charakter bardziej publicystyczny niż naukowy, aczkolwiek autor nie rezygnuje z aparatu naukowego i z przytaczania licznych źródeł, w tym relacji przez siebie zgromadzonych. Jest to książka autorska wynikająca z publicystycznych doświadczeń autora. Zwłaszcza ostatni rozdział ma charakter stricte publicystyczny, jest zaproszeniem Czytelnika

do refleksji nad konsekwencjami czerwonej apokalipsy na ziemi polskiej za czasów pierwszego sowieta (kresowe określenie pierwszej okupacji sowieckiej lat 1939-1941), powracającej do nas w dekoracjach „wyzwolenia” czerwonej zarazy roku 1944 i późniejszych dziesięcioleci Polski „ludowej” – dominium sowieckiego.

Spis treści

Od autora…9

I. Pakt krwawych bliźniaków…15

Przeciwko dyktatowi wersalskiemu…15

Hitler pyta pana Stalina…17

Sowieckie „pragnienia”…18

Zdrowie Hitlera…20

Po przyjacielsku…22

II . Zbrodnie od początku...25

Niedziela 17 września 1939 roku…25

Zbrodnie wojenne podczas ataku na Polskę…28

„Wieczna przyjaźń” agresorów…41

III . Polacy, porzućcie nadzieję…51

II pakt Ribbentrop-Mołotow…52

„Legalizacja” zaboru polskich Kresów…55

Śmierć Białego Orła…63

IV. Za pierwszego sowieta…67

Sowietyzacja i eksterminacja…67

Prześladowanie Kościoła katolickiego…84

Polskie Państwo Podziemne na Kresach…95

Sowieckie zbrodnie więzienne i marsze śmierci…103

V. Zbrodnia Katyńska…127

Meldunek i rozkaz do zbrodni…127

Zbrodnia wojenna i akt ludobójstwa…140

Obóz specjalny NKWD w Kozielsku…152

 Eksterminacja wykształconych Polaków…157

 Na wyspie iłowej…168

Tyfus i krwawa biegunka…172

Józef Czapski na nieludzkiej ziemi…174

Z brytyjskiej perspektywy…177

W Mińsku i gdzie indziej…181

Świadectwa z dołów i twórczość katyńska…183

Rosyjski „Anty-Katyń”…193

VI. Zbrodnicze deportacje…199

Rekordy czerwonego cara…199

W obronie syberyjskich krzyży…214

Przesłanie Edwarda Duchnowskiego…231

Na wschodzie bez zmian…236

VII . Polskie świadectwa i stygmaty…247

W innym świecie…247

„Zapomniana odyseja”…251

Stygmaty Wandy Jarosławskiej…255

„Pochwalna gramota” od zabójcy ojca…260

Gienio Grabski – cudowne ocalenie…266

Sowiecki „jasyr”…278

Misja Tadeusza Lisieckiego…290

Nie chcemy więcej bolszewizmu…308

Ostatnia ofiara Katynia…322

Świadectwo prof. Stanisława Kulona…325

Stanisław Kulon, płaskorzeźby „Świadectwo 1939-1946”…337

Wybrane piśmiennictwo, filmografia i inne źródła…352

Indeks osób…362

Indeks geograficzny…375