mwydawnictwo.pl

mwydawnictwo.pl

Jan Paweł II – Idź ze mną. Za 2 tygodnie Papież -Polak będzie świętym. Karol Wojtyła nie był tylko Papieżem. On był wybitnym myślicielem, filozofem, którego umysł zaskakiwał wszystkich jego rozmówców, studentów. To już kolejna książka traktująca o Ojcu Świętym. Wydawnictwo m poleca książkę. Jej cena około 35 zł, liczy 216 stron.

Obszerny wstęp profesora Władysława Stróżewskiego. Prezentowany wybór tekstów stanowi filozoficzne Vademecum Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Zebrane w publikacji wypisy z Jego dzieł reprezentują wszystkie dziedziny filozoficznych zainteresowań Autora. Rozważania koncentrują się wokół następujących zagadnień: Droga do Boga, Droga do człowieka, Antropologia, Obraz współczesności. Cztery główne
rozdziały wskazują na zasadnicze orientacje przedmiotowe, jakie dają się w nich wyodrębnić, a ich układ odpowiada także ich rzeczywistej chronologii. Najpierw bowiem Karol Wojtyła rozmyślał nad Bogiem, z biegiem czasu podejmując w swej refleksji kwestię człowieka, zarówno w aspekcie bardzo konkretnej strony jego życia (dzieło „Miłość i odpowiedzialność”), jak i podstawowego wymiaru, prowadzącego do stworzenia syntezy dotychczasowych przemyśleń („Osoba i czyn”).

W momencie wyboru na Stolicę Piotrową, Jego, – z konieczności już nie akademicka  myśl filozoficzna –  zaczęła dotykać problemów kultury, współczesnego świata, jego perspektyw.

W ostatniej części publikacji poszczególne fragmenty pism Jana Pawła II zostały poprzedzone wyjątkami z innych filozofów, do których Papież się odnosił lub do których, także na zasadzie opozycji, Jego myśl można by odnieść.
Niewątpliwym walorem książki jest wnikliwy, interesujący wstęp profesora
Władysława Stróżewskiego. Jak twierdzi profesor „bogactwo myśli teologicznej
pozwala uznać Ojca świętego Jana Pawła II  za najwybitniejszego wśród
papieży filozofa”.