dzieje.pl

dzieje.pl

Druga połowa lat 30. XX stulecia to w Polsce powolna erozja obozu sanacyjnego, w jego łonie tworzą się dwa ośrodki władzy. Pierwszy, słabszy na czele z prezydentem Ignacym Mościckim, wraz ze swoimi ministrami w rządzie premiera Składkowskiego (była to tzw. „grupa zamkowa”), drugi, skupiony wokół marszałka Edwarda Rydza – Śmigłego, on także posiadał swoich ministrów w ww. gabinecie. (continue reading…)