bnd.ibe.edu.pl

bnd.ibe.edu.pl

Czasem zastanawiam się, czy to ja tonę w odmętach szaleństwa, czy może zdecydowana większość (a może lepiej, sondażowa) znajduje się w czeluściach głupoty. 76 proc. zaufania dla Bronka to oczywiście przesada, bo jak w ogóle można mówić o zaufaniu do polityka. Gdyby zadać pytanie, czy ufasz swojej żonie/swojemu mężowi, to z pewnością nie byłoby aż 76 procent. Czy można zatem uznać za wiarygodne sondaże wskazujące, że jakiś polityk cieszy się zaufaniem 3/4 obywateli? Ale z uporem maniaka takie sondaże od czasu do czasu ukazują się w mediach. Bryluje w tej dziedzinie CBOS, nad którym, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o fundacji – Centrum Badania Opinii Społecznej, nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów. (continue reading…)