Tag: Katyń

Smoleńsk, czyli pieśń o ziemi naszej, cz.III

wikipedia.org.pl

wikipedia.org.pl

Zmienne losy czyli smoleńska brama do Wielkiego Księstwa

Już w roku 1613 sejm uchwalił Ordynacyję województwa smoleńskiego potwierdzającą powrót Smoleńszczyzny do Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz ustalająca organizację administracji z wojewodą smoleńskim na czele. W roku 1620 sejm postanowił o oddaniu odzyskanych ziem w zarząd królewiczowi Władysławowi. Nie sprzyjało to jednak dobrej organizacji administracji. Dochodziło do dublowania kompetencji urzędniczych a chaos potęgowało istnienie dawnych instytucji z okresu panowania moskiewskiego. Trudności wzmagały pustki w skarbie państwowym. Pomimo tych okoliczności król Zygmunt chcąc wzmocnić dalekie rubieże kresowe wyniszczone wieloletnią wojną rozpoczyna akcję kolonizacyjną w wyniku której przybywają na Smoleńszczyznę liczni osadnicy z całej Rzeczypospolitej. Wojewoda smoleński Aleksander Gosiewski wzmocnił wały obronne Smoleńska dobudowując imponującą pięciobastionową tzw. fortalicję zygmuntowską. Smoleńszczyzna staje się kresową, najdalszą rubieżą zachodniej, łacińskiej cywilizacji. (continue reading…)


Kryptonim „Krzyżowcy” czyli ciechanowska Służba Bezpieczeństwa na tropie krzyża katyńskiego

IPN BU 0904-489

IPN BU 0904-489

Jest styczeń 1983 roku. Ciechanów. Przed murem kościoła farnego ktoś stawia brzozowy krzyż z biało-czerwoną tabliczką. Na murze kościelnym widać napis „Solidarność”. Nie mijają trzy tygodnie, gdy na cmentarzu przy ulicy Płońskiej pojawia się kolejny brzozowy krzyż, tym razem z tekstem „W hołdzie ofiarom Katynia”. W celu wykrycia inicjatorów i wykonawców tej akcji ciechanowska Służba Bezpieczeństwa (SB) natychmiast wszczyna sprawę operacyjnego rozpracowania pod kryptonimem „Krzyżowcy”.

Wszystko zaczęło się rankiem 7 stycznia 1983 roku. Na ulicy ks. Piotra Ściegiennego, około czterech metrów od kościelnego muru, zauważono brzozowy krzyż z biało-czerwoną tabliczką w kształcie mapy Polski. Na tabliczce widniały daty: 1970, 1980, 1981. Krzyż przyozdobiony był szarfą w barwach narodowych. Wokół krzyża świeczki i wiązanki kwiatów. W tym skromnym i pięknym znaku władze dostrzegły jednak wielkie zagrożenie.To był wszak symbol religijny postawiony poza ścisłym obrębem kościoła, zawierał symbolikę patriotyczną i odnosił się do ostatnich wielkich wydarzeń narodowych: masakry robotników na Wybrzeżu, wielkiego dziesięciomilionowego ruchu „Solidarności” oraz wprowadzenia stanu wojennego. Krzyż stanowił wyraźny znak odradzania się nastrojów opozycyjnych po wielkiej traumie jaką był stan wojenny z lat 1981-83. (continue reading…)

Komentowanie nie jest możliwe more...

 • Nie jesteśmy sami

  Strony Patriotyczne

  Strony Patriotyczne

 • Polecamy

 • Sonda

  Kto jest odpowiedzialny za cyrk w Sejmie?

  View Results

  Loading ... Loading ...
 • Numery „Prawym Sierpowym”

 • Copyright © 1996-2010 Prawym Sierpowym. All rights reserved.
  iDream theme by Templates NextEwP | Powered by WordPress