Author Archive

Na straży Kresów Zachodnich, cz. II

gtDrugie z kolei dzieło, które chciałem przedstawić – Na Śląsku Opolskim Stanisława Wasylewskiego – to książka, którą można zarówno czytać jak i tylko oglądać. Dlaczego? O tym trochę później. Teraz kilka słów o autorze tego ważnego dzieła. Urodzony w 1885 roku w galicyjskim Stryju, ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, po czym rozpoczął pracę w bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Szybko jednak wciągnęła go praca dziennikarska i redakcyjna. W czasie I wojny światowej służył krótko w Legionach, po czym wyruszył jako reporter do Włoch i na front pod Verdun. W okresie międzywojennym szybko staje się poczytnym pisarzem i dziennikarzem. Publikuje w lwowskim Słowie Polskim, Krytyce i Wiadomościach Literackich. (continue reading…)


Na straży Kresów Zachodnich, cz. I

unnamedZ końcem 2015 roku w drodze ustawy dokonano zreformowania i gruntownego wzmocnienia Instytutu Zachodniego w Poznaniu, ośrodka o kilkudziesięcioletniej tradycji, zasłużonego w badaniach kwestii niemieckich, w ostatnich latach skazywanego przez rząd Platformy na powolne obumieranie. Taka polityka PO nie dziwiła już nikogo. Platforma, będąca w praktyce partią reprezentującą interesy niemieckie w Polsce i sprowadzająca Polskę do roli wasala Niemiec, nie była zainteresowana we wzmacnianiu instytucji, która mogła posłużyć suwerennej polityce polskiej wobec tego zachodniego sąsiada. Teraz ma być inaczej. Na szczęście. (continue reading…)


Dekomunizujmy ulice

tvp.info

tvp.info

Wreszcie. Po tylu latach mamy ustawę, która dekomunizuje sferę publiczną. Czas był już na to najwyższy, choć można narzekać czemu taka ustawa nie powstała w roku 1989 lub 1990? Pytanie retoryczne. Wiemy przecież czym była transformacja ustrojowa i jaką rolę odgrywały w niej siły komunistyczne.

Ustawa może nie jest idealna (nie przewiduje dekomunizacji pomników i tablic) niemniej jednak pozwala na oczyszczenie sfery publicznej, którą stanowią nie tylko ulice i place, ale także mosty, oraz nazwy innych budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w gestii samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw). (continue reading…)


Wiatr z północy, cz. II

wikipedia.pl

wikipedia.pl

W trakcie czytania Wiatru od morza, przed oczyma stawały mi te genialne fragmenty pomnikowej powieści Antoniego Gołubiewa Bolesław Chrobry, w których autor tak dynamicznie i plastycznie przedstawił obrazy polskiej obecności nad Bałtykiem. Wolin, mityczny Jomsborg i polskie panowanie nad Pomorzem Zachodnim. Początki chrześcijaństwa w tych nadmorskich kupieckich republikach, powiązanych międzynarodowym handlem i silnie przywiązanych do pogańskich wierzeń. Skandynawska polityka Piastów, wielkie morskie bitwy i podboje Wikingów. Wreszcie opisy krajobrazów Pomorza, przy czytaniu których ma się wrażenie, że czuć morski wiatr i morską bryzę.   (continue reading…)


Wiatr z północy, cz. I

J_Haller_by_KossakOj, dawno już nie pisałem na nasz blog prawymsierpowym.pl, bardzo dawno. Bodaj trzy lata chyba. Ileż to spraw się wydarzyło w życiu prywatnym, a ileż w naszej Ojczyźnie dokonało się zmian. Tymczasem redaktor dzielnie, choć najczęściej tylko sam, prowadził swój blog, nie przerywając ani na chwilę swoich działań. Chwała mu za to wielka. Za pracowitość, upór i konsekwencję. To między innymi dzięki takiemu pospolitemu ruszeniu serc i umysłów możliwa stała się dobra – i oby trwała – zmiana. Ale nie o tym dziś chciałem mówić. Może stali i dawni Czytelnicy pamiętają jak pisywałem tu kiedyś o moich kresowych fascynacjach, o wspaniałym dziedzictwie Polski pozostawionym na Wschodzie, o smoleńskich kresach Kresów, opisywanych przez pryzmat lektur – powieści, wspomnień, pamiętników, reportaży. Nic się w tej kwestii u mnie nie zmieniło.  Kresowe uczucie zaległo głęboko i zapewne na stałe w umyśle i sercu.

(continue reading…)


Czekając na nowy Kłuszyn

bialykruk.pl

bialykruk.pl

Potrzeba nam więcej wiary w nasze siły i więcej odwagi. Inaczej zginiemy i nie zdołamy spełnić naszego zadania [...]. Piętno niewoli kołacze nam w duszach. Mimo tysięcznych dowodów, jak potężna jest siła kultury polskiej i ile zdziałała ona w ostatnich latach, podczas których Polska jako państwo nie istniała, boimy się jej dać zadania zbyt wielkie teraz, gdy siła kultury poparta została przez państwowość – te słowa Józefa Piłsudskiego wypowiedziane w 1919 roku i przytoczone w książce profesora Andrzeja Nowaka Uległość czy niepodległość, mogą stanowić motto tej wydanej w 2014 roku publikacji. (continue reading…)


Reduta. Ciechanowskie Pismo Historyczne. Polecamy

bez tytułuI znowu nam się udało. Przed Państwem nowa, pachnąca drukarnią Reduta. Jak my to robimy? Od pewnego czasu każde kolejne wydanie miało być tym ostatnim. A mimo to ciągle znajdowaliśmy choć trochę sił, żeby złożyć następny numer. Wszystko po to, by pokazać Czytelnikom, co nam jeszcze leży na sercu, co siedzi w umyśle, co spoczywa na zakurzonej półce, pełnej historycznych pamiątek. Może ten egzemplarz Reduty również nie jest ostatnim? (continue reading…)


Zaproszenie – Popowo Borowe

tyZapraszamy na uroczystości rocznicowe upamiętniające ostatnią bitwę Żołnierzy Wyklętych z patrolu Władysława Grudzińskiego „Pilota”. W walce – oprócz dowódcy – polegli Kazimierz Chrzanowski „Wilk”, Czesław Wilski „Brzoza”, „Zryw” i Hieronim Żbikowski „Gwiazda”.

Uroczystości odbędą się 26 czerwca (niedziela) w Popowie Borowym k. Nasielska. „Reduta” po raz drugi ma honor uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Również prawymsierpowym.pl od lat propaguje idee związane z Żołnierzami Wyklętymi. Wciąż tak mało o nich wiemy, ale dzięki takim uroczystościom, dowiadujemy się nowych rzeczy. (continue reading…)


Ciechanowskie Pismo Historyczne Reduta. Polecamy

R10-11 okładkaKolejny numer „Reduty” jest dostępny! Tym razem pismo poświęcone zostało tematyce Niepodległości. Oto co redakcja pisze we wstępie: 

Uległość czy niepodległość? – to nie tylko tytuł książki, którą polecamy Państwu w tym numerze, ale również pytanie, z którym chcemy poprowadzić naszych Czytelników przez treść całego jesiennego wydania Reduty.

Andrzej Nowak, autor wspomnianej publikacji, określił polską myśl niepodległościową jako tradycję wspaniałej niezgody na zniewolenie.W chwili gdy piszemy te słowa, zachodzą w Polsce istotne zmiany polityczne, być może nawet o charakterze historycznym. (continue reading…)


Reduta – polecamy siódmy numer

dfSiódmy numer „Reduty” jest już dostępny. Tym razem pismo poświęcone zostało tematyce związanej z represjami wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1989. Oto co redakcja pisze we wstępie: 

„Siódmy numer Reduty, który mają Państwo przed oczami, jest inny niż poprzednie. Dotychczas skupialiśmy się na jednym wydarzeniu lub jednej dekadzie naszej najnowszej historii. Tym razem przyjęliśmy nową metodę. Kościół niszczony – to tytuł numeru, który poprowadzi nas przez losy duchowieństwa katolickiego i wiernych, represjonowanych przez cały okres komunistycznej dyktatury. Niemal pięćdziesiąt lat trwała bowiem w PRL bezpardonowa walka totalitarnego marksizmu z Kościołem. Przez dobór artykułów i materiałów źródłowych chcemy pokazać obraz tej walki na Północnym Mazowszu, przedstawić metody i skalę represji, a także uwypuklić różnorodność postaw. (continue reading…)


„Reduta”. Ciechanowskie Pismo Historyczne. Polecamy

reduta

reduta

Zapraszamy do lektury szóstego numeru „Reduty”, czyli Ciechanowskiego Pisma Historycznego ukazującego się co kwartał. To numer szczególny, gdyż autorzy dotykają w nim dwóch fundamentalnych wydarzeń w historii Polski XX wieku: Powstania Warszawskiego i zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki. Powstanie – wiadomo – działa na wyobraźnię kilku pokoleń, jest synonimem entuzjazmu, bohaterstwa, zawiedzionych nadziei, spalonego miasta. Ksiądz Popiełuszko to symbol postawy heroicznej w starciu z bestią komunizmu. W obu tematach autorzy pisma przedstawiają ujęcie na wskroś mazowieckie: pomoc udzielaną Warszawie latem 1944 przez terenowe oddziały AK, biogramy mieszkańców Ciechanowa walczących w Powstaniu, meldunki SB opisujące reakcje społeczne jesienią 1984 roku oraz wspomnienia ciechanowskich księży z czasów dogorywania PRL. (continue reading…)


Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych. Zapraszamy na spotkanie.

unnamedWe wtorek, 1 lipca 2014 roku, o godz. 18 zapraszamy Państwa do PCKiSz w Ciechanowie. Zaplanowano tam spotkanie z Kajetanem Rajskim, autorem książki „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”, gościem specjalnym będzie Janusz Niemiec, syn majora Antoniego Żubryda ps. „Zuch”. Ta wizyta nie tylko jest znakomitą okazją do zgłębiania historii Polski, to również możliwość znalezienia inspiracji oraz podpatrzenia metod dla własnych badań przeszłości. W imieniu autora „Wilcząt…” oraz organizatorów spotkania – zapraszamy Państwa do uczestnictwa, a tych, którzy nie mogą być obecni, zachęcamy do promowania wydarzenia.

Krzysztof Szwagrzyk: Na naszych oczach powracają wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni – bohaterowie nienazwanego jeszcze powstania. Oddając należny im hołd, pamiętać należy także o ich bliskich, wdowach, sierotach, rodzinach, trwale okaleczonych przez nieludzki, wzorowany na sowieckim, system polityczny. Przez blisko półwiecze trwania w Polsce komunizmu, podobnie jak ich mężowie i bracia, byli obywatelami „drugiej kategorii”, ponosząc – na zasadzie zbiorowej odpowiedzialności –konsekwencje za niepopełnione przez siebie czyny. (continue reading…)


Ciechanowskie Pismo Historyczne „Reduta” – numer piąty

reduta.ciechanow

reduta.ciechanow

Kolejny numer „Reduty” jest już dostępny! Tym razem pismo poświęcone zostało tematyce związanej z przełomem roku 1989. Oto co redakcja pisze we wstępie: 

„Piąty numer Reduty, który mają Państwo przed oczami, ukazuje się w chwili ważnej i poniekąd symbolicznej – w momencie obchodów 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Upływające w tych dniach ćwierćwiecze III Rzeczypospolitej sprzyja podsumowaniom, przemyśleniom, wnioskom. Jest również inspiracją do refleksji nad kondycją Polski dzisiaj i perspektywami naszej suwerenności jutro.

Główny trzon tego wydania stanowią teksty obejmujące lata 1988-1990, a więc okres, który zawiera w sobie najważniejsze wydarzenia czasu przemian ustrojowych. Poprzez dobór tematów pragniemy przedstawić złożoność przebiegu tzw. transformacji. Nie negując rangi i skali przełomu roku 1989, jesteśmy przekonani, że prezentowana dziś wizja 4 czerwca, jako początku niepodległości, wolności i demokracji, jest wizją zbyt uproszczoną, a momentami nawet fałszywą. (continue reading…)


Ciechanowskie Pismo Historyczne „Reduta”– numer czwarty

redutaJak ten czas leci. Niedawno prawymsierpowym.pl informował o powstaniu nowej inicjatywy w postaci pisma „Reduta” a tymczasem ukazał się już jego czwarty numer. Tym razem pismo, większe objętościowo niż poprzednie wydania, poświęcone zostało Żołnierzom Wyklętym. Oto co redakcja pisze we wstępie:

„W czwartym numerze Reduty zapraszamy Państwa na wędrówkę w nieco odleglejsze niż zwykle rejony naszej najnowszej historii. Przedstawiamy temat niezmiernie trudny i bolesny – tragiczne losy Żołnierzy Niezłomnych Północnego Mazowsza. (continue reading…)


Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949-2005 – recenzja

wpolityce.pl

wpolityce.pl

Kilka miesięcy temu do księgarń trafiła biografia Lecha Kaczyńskiego.Zespół autorów, pod kierownictwem Sławomira Cenckiewicza, stworzył dzieło absolutnie monumentalne, liczące tysiąc stron i obejmujące kolejne etapy życia Lecha Kaczyńskiego aż do roku 2005. Czas prezydentury,a więc lata 2005-2010, zostanie opisany w drugim tomie, zapowiadanym na pierwszą połowę 2014 roku.

Najtrudniej jest pisać biografie politycznych realistów, którzy zdają sobie sprawę z tego, że droga ku Polsce wolnej i silnej wcale nie jest prosta, że wiedzie przez liczne kompromisy, gry taktyczne i piętrowe operacje polityczne – czytamy we wstępie. – Przyświeca im ten sam cel co nieskorym do ustępstw, niezłomnym i nieprzejednanym, ale wyróżniającym się odwagą i umiejętnością rozgrywania politycznych szachów. I to tylko oni są gotowi wziąć na swoje barki odpowiedzialność za zbiorowe losy, kiedy wydaje się, że sprawa jest przegrana. (continue reading…)


Trzeci numer Ciechanowskiego Pisma Historycznego „Reduta”

reduta.ciechanow@gmail.com

reduta.ciechanow@gmail.com

Od samego początku prawymsierpowym.pl kibicował powstaniu i rozwojowi „Reduty”. To czasopismo, tworzone m. in. przez dwóch współpracowników prawymsierpowym.pl, realizuje postulaty wielokrotnie zgłaszane na naszym blogu: o potrzebie budowania oddolnych inicjatyw w Polsce lokalnej, o tworzeniu sieci kontaktów, o popularyzacji historii najnowszej, wreszcie o konieczności aktywizowania mieszkańców lokalnych wspólnot. Jest to tym ważniejsze, że w tym roku przypadają wybory samorządowe, które dzięki mobilizacji wyborców mogą przyczynić się do jakościowej odmiany Polski lokalnej.

Cóż więc ciekawego słychać w  „Reducie”? Okazuje się, że od ponad dwóch tygodni jest dostępny już trzeci numer pisma. Gazeta cieszy się coraz większą popularnością, zyskuje nowych czytelników. Wzrastająca popularność wskazuje na duże społeczne zapotrzebowanie na tematykę historii najnowszej w jej wydaniu lokalnym, najbliższym czytelnikom. Kolejny numer „Reduty” skupia się na tematyce wydarzeń z lat 1981-1983 w Ciechanowie i województwie ciechanowskim. Oto co redakcja pisze we wstępie: (continue reading…)


Powstanie Styczniowe 1863. Pamiętamy!

fot. lp Czas biegnie niezwykle szybko. Już grudzień, za chwilę Święta Bożego Narodzenia. A przecież tak niedawno rozpoczynał się rok 2013. Jak zawsze w ostatnich latach byliśmy pełni obaw i nadziei. Ale w tym roku jak nigdy dojrzała w nas myśl by nie tylko narzekać, ale zacząć działać. Czemu o tym piszę i dlaczego zebrało mi się na refleksje? Szanowni Czytelnicy pozwolą, że opiszę sprawę na przykładzie moich osobistych obserwacji.

W styczniu tego roku w związku ze 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego zamieściliśmy na prawymsierpowym.pl tekst, w którym napisaliśmy, że władze centralne kompletnie zlekceważyły obchody rocznicowe i w związku z tym przewidujemy rozwój oddolnych rocznicowych inicjatyw (tekst można przeczytać tu: http://prawymsierpowym.pl/index.php/2013/01/150-lat-od-powstania-styczniowego/). Dziś gdy piszę ten artykuł – niemal jedenaście miesięcy później – mam już za sobą uroczystości upamiętnienia Powstania Styczniowego w mojej gminie, uroczystości niezwykle udane, w których dane mi było mieć swój skromny udział. Powiem szczerze, w styczniu gdy pisałem ten tekst o Powstaniu nawet nie myślałem, że będzie to możliwe. A jednak. Pojawił się impuls by działać, by zorganizować, by zjednoczyć szereg osób i instytucji, tych którzy dotychczas działali oddzielnie i takich którzy dopiero obudzili się z bierności. (continue reading…)


Wałęsa – człowiek z teczki

wpolityce.pl

wpolityce.pl

Najnowsza książka Sławomira Cenckiewicza „Wałęsa. Człowiek z teczki” to bez wątpienia prawdziwe wydarzenie. Lektura obowiązkowa dla tych, którzy chcą zrozumieć, w jakim kraju dziś żyją. To odtrutka na kłamliwy film Wajdy o Wałęsie. To sposób na wyjście z sieci kłamstw, na których zbudowano III Rzeczpospolitą. Po jej przeczytaniu już nic nie będzie takie jak przedtem.

Sławomir Cenckiewicz to niewątpliwie jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, znawca wszystkich meandrów biografii Lecha Wałęsy. Jego publikacje dotyczące byłego lidera „Solidarności” takie jak SB a Lech Wałęsa – przyczynek do biografii (napisana wspólnie z Piotrem Gontarczykiem) czy Sprawa Lecha Wałęsy, wzbudziły ogromne emocje, ale co najważniejsze, uchyliły rąbka tajemnicy na temat faktycznego obrazu solidarnościowej rewolucji oraz tak zwanej „transformacji” po roku 1989.  (continue reading…)


Ciechanowskie Pismo Historyczne „Reduta” (nr 2)

redutaNa początku czerwca tego roku prawymsierpowym.pl informował o powołaniu w Ciechanowie do życia pisma „Reduta”. Założyciele gazety zakładali za cel ukazanie nowego spojrzenia na najnowszą historię miasta i regionu a także deklarowali działania w celu pobudzenia aktywności lokalnej społeczności. Całość deklaracji można przeczytać pod tym linkiem:

http://prawymsierpowym.pl/index.php/2013/06/reduta-ciechanowskie-pismo-historyczne-czyli-jak-mozemy-pomoc-polsce-lokalnej/

Co dziś słychać u założycieli pisma? Uzyskaliśmy informację, że redakcja przygotowała właśnie drugi numer „Reduty”. W całości będzie go wkrótce można pobrać z naszej strony, pod tym artykułem. Jak deklarują członkowie redakcji, zainteresowanie pismem jest duże, a wielu mieszkańców z niecierpliwością czekało na kolejny numer. Mamy wrażenie, że trafiliśmy z niezagospodarowaną niszę – stwierdza jeden z autorów pisma – jest spore oczekiwanie na tematykę, którą poruszamy. Co istotne – kontynuuje –  to oczekiwanie nie było zwerbalizowane, wcześniej ludzie nie deklarowali chęci czytania takiego pisma, ale gdy je zobaczyli z miejsca się tym zainteresowali. Oto fragment wstępu do drugiego numeru „Reduty”: (continue reading…)


Andrzej Bobkowski i jego „Szkice piórkiem”

poczytaj.pl

poczytaj.pl

„Czemu mnie o Tobie w szkole nie uczyli?” śpiewa Tadek Polkowski o rotmistrzu Witoldzie Pileckim na płycie „Niewygodna prawda”. Dokładnie takie same myśli przychodziły mi do głowy w czasie czytania „Szkiców piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego, książki którą bez wahania można ocenić jako wybitną a autora jako jednego na najważniejszych polskich twórców XX wieku. To prawda. Od kilku lat sporo się mówi i pisze o Andrzeju Bobkowskim. Staje się idolem i bohaterem różnych środowisk i grup – najczęściej prawicowych, choć nie tylko. Jest to jednak wciąż zainteresowanie niszowe i do tego spóźnione o wiele lat. Tymczasem ranga „Szkiców piórkiem” zasługuje na to by były znane i dostępne szerokiej publiczności. (continue reading…)


 • Nie jesteśmy sami

  Strony Patriotyczne

  Strony Patriotyczne

 • Polecamy

 • Sonda

  Kto jest odpowiedzialny za cyrk w Sejmie?

  View Results

  Loading ... Loading ...
 • Numery „Prawym Sierpowym”

 • Copyright © 1996-2010 Prawym Sierpowym. All rights reserved.
  iDream theme by Templates NextEwP | Powered by WordPress