wykop.pl

wykop.pl

Od pewnego czasu słyszymy o neomarksistowskich bojówkach atakujących nasz świat. Lecz to nie neomarksizm, czy różne lewicowo – liberalne idee są paliwem dla współczesnych rebelii w Europie Zachodniej czy USA. Stoją za nimi kapitaliści (nie bójmy się tego określenia), którzy obecnie przyjmują różne lewackie czy progejowskie „tarcze”, a w zasadzie tarany, by skutecznie realizować swoje interesy.

Kapitaliści w przeszłości kojarzeni z opcją prawicową czy wręcz nacjonalistyczną, jeszcze w drugiej połowie XX wieku antykomuniści i obrońcy demokracji, dziś stali się moderatorami rebelii obyczajowej, inżynierii społecznej i przebudowy społeczeństw…Kreowana przez nich ponowoczesna era XXI stulecia rewolucjonizuje założenia dobra i zła. Człowiek „porewolucyjny”, neo-jednostka, już niebawem połowy XXI wieku, oderwana od Boga, rodziny, tradycji, nawet swojej płciowości, od wszystkiego co stałe, rzuci się w pracę, w jej ciąg, pozyskując duże środki finansowe, stanie się Super-producentem i Super-klientem. Nie obarczona niczym, całkowicie da się pochłonąć tym dwóm procesom, wytwarzania i pozyskiwania (czyli po prostu: kupowania). Tym samym stanie się idealnym trybem współczesnego kapitalizmu.

Zauważmy, już dziś  w państwach „rozwiniętych” dzieci, osoby chore, osoby starsze są poddawane aborcji, eutanazji, likwidacji… zaś osoby w wieku produkcyjnym żadnym „aborcjom” poddawane nie są. Lecz nie jest to jedynie jakiś neomarksizm, jest to zjawisko o wiele silniejsze.

To kapitalizm niszczy ludzi, grupy, narody, skrajnie je dehumanizuje. Kapitaliści poprzez takich gigantów, jak: Twitter, Google, Amazon czy Facebook, „transmitują” do najszerszych mas ideologię neomarksistowską, która jest jednym z elementów tej walki, a w istocie „transmitują” neokapitalizm. Czyli procesy produkcji, generowania olbrzymich dochodów, budowania nowego społeczeństwa, w którym ludzie, którzy nie zapewniają wysokich dochodów są po prostu likwidowani.

Komunizm z XX wieku, uczynił kapitalizm bardziej akceptowalnym, ale ustrój ten przez stulecia, nie dokonał w sobie żadnych zmian. Neokapitalizm XXI/XXII stulecia chce zbudować nowego człowieka. Neomarksizm jest tylko do tego narzędziem. Jednym z wielu. A celem jest antyludzki kapitalizm.