kolbeOpowieść o św. Maksymilianie Kolbe, pióra Tomasza Terlikowskiego jest bardzo udaną próbą przedstawienia tej niezwykłej postaci i ukazania nieznanych lub bardzo słabo znanych sfer aktywności tego niezwykle dynamicznego franciszkanina.

Wszystko co w nas najlepsze w nim jednym było – stwierdził o św. Maksymilianie Kolbe prof. Żaryn. Nikt chyba prościej i celniej nie określił całego dorobku Rajmunda Kolbe (bo takie było jego imię przed wstąpieniem do zakonu). A postać to naprawdę niezwykła. Wywodzący się z głęboko religijnej i patriotycznej rodziny rzemieślników i robotników z okolic Łodzi (Zduńska Wola, Pabianice), poznał Kolbe realia ciężkiej pracy fizycznej, ale również zasady organizacji pracy w fabryce, co tak bardzo przydało mu się w życiu zakonnym, przepełnionym pracą zespołową i wydawniczą.

Terlikowski obszernie opisuje kolejne etapy życia Rajmunda: szkołę, wstąpienie do zakonu franciszkanów, studia w Rzymie, założenie Rycerstwa Niepokalanej (MI), powrót do niepodległej już Polski, założenie „Rycerza Niepokalanej” a następnie Niepokalanowa – potężnego zakonnego przedsiębiorstwa wydawniczego. W swoich „Wspomnieniach” dominikanin o. Innocenty Bocheński uznał fenomen Niepokalanowa za jedno z dwóch największych osiągnięć II Rzeczpospolitej (obok polskiej szkoły logiki). Dzięki Terlikowskiemu poznajemy mniej znane aspekty życia zakonnika, poza powszechnie znaną śmiercią w Oświęcimiu. Św. Maksymilian, świetnie odczytujący znaki czasu i rozumiejący istotną rolę mediów w walce o dusze, jest dziś wzorem dla katolickich mediów XXI wieku. Jednocześnie ze swą odwagą w zwalczaniu prądów masońskich, liberalnych czy komunistycznych oraz w zazwyczaj uzasadnionej krytyce Żydów, może stanowić wyzwanie dla zbyt poprawnego politycznie liberalnego katolicyzmu. Nad wszystkimi jego działaniami zarówno w kraju jak i zagranicą (Japonia) dominowała jednak postawa miłosierdzia i troski o zbawienie dusz.

Książka Maksymilian M. Kolbe. Biografia świętego męczennika została wydana w 2017 roku przez Wydawnictwo Esprit Sp. z o.o. i poprzedziła premierę fabularyzowanego dokumentu Dwie korony traktującego o tym świętym. Doświadczenie medialne Terlikowskiego, znanego dziennikarza, publicysty i pisarza, specjalizującego się w sprawach kościelnych, wpłynęło na bardzo przystępny styl opowieści, daleki od skostniałej naukowości i to pomimo faktu, że jego książka, wyposażona w aparat naukowy, oparta jest na bogatym materiale źródłowym. W pisarstwie Terlikowskiego pobrzmiewa styl dziennikarstwa internetowego, które ma na celu zainteresować czytelnika.

Lektura książki Terlikowskiego jest jednocześnie znakomitą okazją do odświeżenia sfery ducha, do swoistego duchowego prysznica, żywo oddziałującego na sferę wiary czytelnika. Obcowanie na kartach książki z postacią świętego, który swoją więź z Bogiem buduje konsekwentnie od czasów dzieciństwa i który siłę do działania czerpie z mocnych relacji z Niepokalaną i świętymi, to wszystko otwiera czytelnika na sferę nadprzyrodzoną i ukazuje nowe perspektywy życia doczesnego i wiecznego.