pro memoriaDla pasjonatów najnowszej historii Polski oraz historii Kościoła to prawdziwe wydarzenie, na które czekano wiele lat. Oto z końcem 2017 roku rozpoczęto publikację dzienników prymasa Stefana Wyszyńskiego z lat 1948-1981.

Ten monumentalny projekt Instytutu Pamięci Narodowej, powstały z inicjatywy Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Warszawskiej, będących dysponentami spuścizny wielkiego prymasa, oraz we współpracy z Instytutem Prymasa Wyszyńskiego i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest zaplanowany na wiele lat. Stefan Wyszyński prowadził bowiem systematyczne codzienne notatki, praktycznie przez cały okres sprawowania swojej funkcji, aż do ostatnich dni przed swoją śmiercią. Te materiały, zwane przez niego pro memoria (dla pamięci), w większości wcześniej nie były znane polskim historykom. Publikacja całości dzienników jest zaplanowana na 27 tomów.

W chwili obecnej na rynek trafiły pierwsze dwa tomy obejmujące lata 1948-1952 (tom I) oraz 1953 (tom II). W kolejnych latach jest planowana publikacja następnych tomów (zazwyczaj obejmujących jeden rok, aczkolwiek okres uwięzienia z lat 1953-1956 jest planowany do ujęcia w jednym tomie), najprawdopodobniej po cztery tomy rocznie.

Lektura opublikowanych już dzienników wskazuje, że będzie to kopalnia wiedzy o dziejach polskiego Kościoła, o najnowszej historii Polski oraz o samym prymasie, postaci niewątpliwie wyjątkowej. Zespół redagujący dzienniki zadbał o to by opublikowane już tomy wyposażone zostały w solidny aparat naukowy z przypisami ułatwiającymi zrozumienie kontekstu notatek oraz we wstęp ukazujący zarówno postać Stefana Wyszyńskiego, jak i kontekst historyczny.

Publikacja Pro memoria bardzo mnie osobiście cieszy. To znak troski o nasze dziedzictwo i żywe zainteresowanie historią, które wzmacnia polskość i buduje solidne fundamenty naszego życia wspólnotowego w przyszłości. W kontekście coraz bliższej beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego, to świetna okazja by poznać dokładniej tę postać, tak zasłużoną w ocaleniu polskości zalewanej czerwonym morzem komunizmu. To także okazja do poznania drogi człowieka kroczącego pośród wielkich wyzwań i cierpień ku autentycznej świętości.

Tutaj informacja o publikacji ze strony IPN https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/43238,Stefan-Wyszynski-Pro-memoria-t-1-19481952.html