ipn.gov.pl

ipn.gov.pl

W ogniu politycznych walk, demonstracji i palonych świeczek umyka nam uwaga o tym, że gdzieś w ciszy na zapleczu dobrej zmiany odbywa się skuteczna i systematyczna praca. To właśnie ta praca może zdecydować o przyszłości Polski, tak jak kiedyś zdecydowała o tym codzienna praca organiczna polskich patriotycznych elit. Czy są to górnolotne słowa? Być może. Ale takie mam właśnie wrażenie, gdy obserwuję systematyczną pracę Instytutu Pamięci Narodowej z prezesem Jarosławem Szarkiem czy też niedawno powołanego Wojskowego Biura Historycznego kierowanego przez Sławomira Cenckiewicza. Ostatnio wydany przez te instytucje album Generał Józef Haller 1873–1960 jest tego najlepszym dowodem. Ktoś powie: drobna rzecz. Ale właśnie z takich drobnych rzeczy, robionych stale i systematycznie, rodzą się najlepsze efekty.

Album o Józefie Hallerze został wydany z okazji obchodzonego w tym roku tego generała, w bardzo szybkim tempie, co też jest ostatnimi czasy cechą tych działań – można działać szybko i skutecznie. Liczący niemal czterysta stron przybliża nam całe życie tej wybitnej postaci. Nie będę tu przytaczał jego biografii. Obszernie opisaliśmy to w tych artykułach:

http://prawymsierpowym.pl/index.php/2017/03/blekitny-hetman-cz-i/, http://prawymsierpowym.pl/index.php/2017/03/blekitny-hetman-cz-ii/

Co też jest bardzo ważne, cena tego opasłego i elegancko wydanego dzieła jest bardzo przystępna, jedynie 35 złotych. Nie oszukujmy się, to jest dotowane wydawnictwo, które ma trafić do jak najszerszego kręgu odbiorców, a nie być powodem zarobku. I o to chodzi. To jest dobra zmiana i dobra praca dla Polski. Propagujmy ją, wspierajmy i naśladujmy!

Oto co wydawcy piszą o tej książce:

Generał Józef Haller 1873–1960

Krzysztof Kaczmarski, Wojciech J. Muszyński, Rafał Sierchuła, Generał Józef Haller 1873–1960, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8098-135-5

Inspirował artystów, jego czyny odmalowano nie tylko pędzlem, ale stał się także bohaterem licznych pieśni i wierszy. „A zwycięzcom – pieśń Hallera/Wolnym życiem będzie grać!” – pisał Artur Oppman, czy: „Haller nam przewodzi, Polskę oswobodzi”. Z kolei na najsłynniejszym plakacie Stanisława Sawiczewskiego „Wstąp do wojska. Broń Ojczyzny” gen. Józef Haller wzywał do zaciągu do Armii Ochotniczej. Stanął na jej czele w dramatycznym momencie, gdy latem 1920 r. ważyły się losy nie tylko Polski, lecz także cywilizacji łacińskiej zagrożonej bolszewickimi hordami. Wtedy udało się nam uratować dopiero co wskrzeszoną niepodległość, a rola bohatera tego albumu w jej odzyskaniu i utrzymaniu jest nie do przecenienia. Niestety, więcej o jego zasługach potrafią powiedzieć jedynie specjaliści i pasjonaci historii. Prezentowany album – wspólne dzieło Instytutu Pamięci Narodowej i Wojskowego Biura Historycznego im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego – ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy i przywrócić błękitnemu generałowi należne miejsce na kartach polskich dziejów.

Postać generała Józefa Hallera, jednego z ojców naszej niepodległości, przypominamy w momencie szczególnym – w stulecie zainicjowania czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej i powołania z inspiracji Romana Dmowskiego Armii Polskiej we Francji. Jej dowódcą, a tym samym i wodzem naczelnym Wojska Polskiego, uznawanym przez aliantów, został właśnie Haller. Liczymy na to, że publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, będzie stanowić ważny krok na drodze do przywrócenia należnego miejsca w naszej zbiorowej pamięci osobie, która blisko sto lat temu dla wielu Polaków stała się symbolem marzeń o Niepodległej i nadziei powrotu do ojczyzny.

Józef Haller to nie tylko legendarna Błękitna Armia, powrót Kresów, historyczne zaślubiny z Bałtykiem czy Armia Ochotnicza w 1920 r., ale całe życie poświęcone Polsce. To także służba parlamentarna w II Rzeczypospolitej, wspieranie jej odbudowy oraz działalność na emigracji po 1939 r. i chrześcijański wymiar świadectwa Hallera.

Audycja Polskiego Radia na temat albumu:
http://www.polskieradio.pl/7/5346/Artykul/1781938,Pierwszy-taki-album-o-generale-Jozefie-Hallerze

Reportaż z promocji albumu 

 

Źródło: http://www.ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/40441,General-Jozef-Haller-18731960.html