ipn.gov.pl

ipn.gov.pl

Z początkiem lutego 2017 roku Instytut Pamięci Narodowej wydał pierwszy numer miesięcznika Biuletyn IPN. Pismo, zgodnie z deklaracjami Prezesa IPN Jarosława Szarka, jest adresowane do dojrzałego czytelnika, zainteresowanego najnowszą historią Polski. Popularnonaukowy charakter daje jednak nadzieję na szeroki odbiór pisma, poza kręgami osób zawodowo zajmujących się tą tematyką.

Biuletyn IPN nie jest jednak inicjatywą całkowicie nową. Kierownictwo pisma deklaruje nawiązanie do tradycji Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej wydawanego w latach 2001-2011. Śmierć prezesa IPN Janusza Kurtyki pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 roku spowodowała zmiany w Instytucie, którego nowe kierownictwo prowadziło politykę bardzo ostrożną, wycofaną, dryfując w kierunku rządzącej ówcześnie Platformy. Powstały, w miejsce zlikwidowanego w grudniu 2011 roku Biuletynu, miesięcznik pamięć.pl odzwierciedlał zmianę polityki nowego kierownictwa IPN. Nowy miesięcznik, wydawany w bardzo atrakcyjnej formie, z artykułami pisanymi zazwyczaj przystępnym językiem, przyjął jednak linię pisania o najnowszej historii znaną z lat 90. Obok ciekawych artykułów o Żołnierzach Wyklętych, znajdowałem tam również artykuły piszące niejednoznacznie o pułkowniku Kuklińskim czy niejako aprobujące model transformacji ustrojowej z dużą rolą byłych oficerów SB w nowym systemie. Ta „okrągłostołowa” linia pisma mocno mnie irytowała i uważałem ją za krok wstecz w stosunku do badań naukowych ostatnich kilkunastu lat. Już krótko po objęciu prezesury IPN przez Jarosława Szarka, zdecydowano o zamknięciu pisma, co wywołało nieco emocji i dyskusji w środowisku. 

Nowy Biuletyn całkowicie zrywa z dotychczasową linią pamięci.pl. Lektura wstępu do pisma autorstwa Jarosława Szarka nie budzi w tym temacie żadnych wątpliwości: W minionym stuleciu zostaliśmy poddani dramatycznemu doświadczeniu. Niemiecki i sowiecki totalitaryzm wydały na nas wyrok śmierci, skazując Polaków w czasie II wojny światowej na fizyczną zagładę. Po jej zakończeniu komuniści przez dziesiątki lat – wykorzystując rodzimych renegatów – narzucali system całkowicie obcy naszej tradycji, niszczący społeczne więzi, religię, wartości, kulturę, historię. Niepodległościowe elity – w dużym stopniu wymordowane w czasie wojny – dobito w pierwszych latach po jej zakończeniu. Później systematycznie degradowano je i zastąpiono – wedle określenia prof. Anny Pawełczyńskiej – lumpenelitami, to jest ludźmi wykorzenionymi z kulturowego dziedzictwa, pozbawionymi wrażliwości na prawdę, dobro i piękno, gotowymi do służby u obcych. I to oni zawładnęli całymi obszarami życia społecznego i pozostali w nim aktywni jeszcze po roku 1989. Dzisiaj przed nami ogromna praca odbudowy wspólnoty tworzącej niepodleg­łe państwo, nawiązującej do zerwanego w PRL łańcucha pokoleń, z bogactwem tradycji i tożsamości I Rzeczypospolitej oraz Niepodległej z lat 1918–1939. Także tej trwającej na emigracji, hartowanej przez naszych rodaków pozostałych na Kresach, a w kraju wyrażającej się masowym oporem wobec komunizmu lat powojennych, wolnościowymi rewoltami, dziedzictwem nauczania Prymasa Tysiąclecia, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, i papieża, Jana Pawła II, oraz ruchem Solidarności. Wspólnoty nie tylko wiernej temu dziedzictwu, ale czującej zobowiązanie wobec dokonań przodków i pamięci o poniesionych przez nich ofiarach.

Już po lekturze pierwszego numeru pisma, którego redaktorem naczelnym jest Jan Ruman, widać, że Biuletyn będzie miał charakter jednoznacznie antykomunistyczny, afirmujący polską tradycję niepodległościową i chrześcijańską. Wśród kolegium, zespołu redakcyjnego i autorów są takie postacie jak: Kazimierz Krajewski, Filip Musiał, Wojciech Muszyński, Anna Zechenter, Krzysztof Szwagrzyk, Piotr Szubarczyk, Tomasz Łabuszewski, Ewa Siemaszko, Maciej Korkuć i inni. Pierwszy numer obfituje w tematykę Żołnierzy Niezłomnych (powązkowska „Łączka”, nieznany pamiętnik babci „Inki”), archiwaliów IPN (zbiór zastrzeżony, wywiad PRL we Włoszech) czy zagadnienia sowieckich deportacji na Wschód, grup rekonstrukcyjnych i tradycji Wojska Polskiego. Atrakcyjność numeru podnosi dodatek z filmem dokumentalnym o błogosławionym ks. Władysławie Bukowińskim, któremu poświęcono osobny artykuł w Biuletynie.      

Nowa inicjatywa IPN zapowiada się więc bardzo obiecująco. Nowej inicjatywie życzymy sukcesów. Zachęcamy do prenumeraty pisma. Bogaty w treści i atrakcyjna formę zewnętrzną numer kosztuje jedynie 8 zł. Link do danych kontaktowych kierownictwa Biuletynu: http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-ipn/biuletyn-ipn-od-2017/16814,Biuletyn-IPN-1-22017.html