uyZapewne nasi Czytelnicy zauważyli ze blog prawymsierpowym.pl jest od lat zaprzyjaźniony z pismem historycznym „Reduta” z Ciechanowa. Od lat obie inicjatywy idą ręka w rękę, pragnąc, jak tylko na to pozwalają siły i umiejętności, dokładać swoją cegiełkę do procesu odbudowy i umacniania polskości. Właśnie ukazał się kolejny (14-15) numer „Reduty”, w którym redakcja pisze:

Tak, to prawda. Ten numer Reduty – datowany na grudzień 2016 – otrzymują Państwo w styczniu, już 2017 roku. Wydanie trochę spóźnione, ale w starej, sprawdzonej formule. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy wybaczą nam to przekroczenie terminu. Znamy się przecież od tylu lat…

W poprzednim numerze wyborem źródeł zatytułowanym Chłopi Niezłomni zainicjowaliśmy tematykę oporu mieszkańców wsi wobec komunizmu. Dziś rozszerzamy to zagadnienie poświęcając temat numeru dziejom rolniczej „Solidarności” w województwie ciechanowskim w latach 80. To ciągle mało znane zagadnienie i jakoś tak po macoszemu traktowane. Może dlatego, że dotyczy wsi, zazwyczaj lekceważonej i pozostającej w cieniu miasta. Tymczasem to właśnie na terenach wiejskich ocalono i przechowano przez okres zniewolenia komunistycznego najcenniejsze wartości wiary, tradycji i wolności. Lektura zamieszczonych w Reducie tekstów wyraźnie dowodzi, że rolnicza „Solidarność” wyrosła z przedwojennej myśli niepodległościowej, z dokonań Armii Krajowej i spuścizny Żołnierzy Niezłomnych. Była kolejnym etapem sztafety patriotycznych pokoleń.

Na temat numeru składa się obszerny wspomnieniowy wywiad, źródła historyczne i artykuł. Nie pretendujemy do odtworzenia kompletnej historii rolniczej „Solidarności”, nie opisujemy wszystkich wydarzeń i osób. W tak skromnym wydaniu to przecież niemożliwe. Ten ruch wciąż czeka na swojego kronikarza, na przywołanie wielu, często cichych i zapomnianych, bohaterów naszej wolności.

A oto spis zawartości numeru:

Podstawowa sprawa – wolność  (wywiad)                                                            

Wiara rolników                                                                                                     

Rolnicy Solidarni                                                                                                   

Jak budowano „nowy Ciechanów”?                                                                   

Spacerkiem po Ciechanowie: kino Nysa                                                             

Stowarzyszenie Społeczno-Naukowe „Pracownia Ciechanów”

Czas dekomunizacji                                                                                              

Polecamy interesujące książki i czasopisma                                                        

Odtajnione dokumenty SB                                                                                   

Felieton                                 

Jeśli kogoś z naszych Czytelników zainteresowała zawartość pisma „Reduta” serdecznie zachęcamy do złożenia zamówienia bezpłatnego numeru w formie pdf pod adresem:

reduta.ciechanow@gmail.com.

Zachęcamy również do odwiedzenia i polubienia strony Reduty na facebooku, twiterze i youtube:

https://www.facebook.com/pages/Reduta/189179254567630?fref=ts       

https://twitter.com/Reduta_C

https://www.youtube.com/channel/UCsVl2v9wAwI_HAYcpklb73A