fronda.pl

fronda.pl

Jest to opowieść o przywódcy, który dał nadzieję – Polsce na podmiotowość w Europie a Polakom na odnalezienie w ich codziennym życiu ducha wspólnoty i łączności z najlepszymi tradycjami narodowymi. Tak piszą w książce Prezydent Lech Kaczyński 2005-2010 jej autorzy – Sławomir Cenckiewicz i Adam Chmielecki.

Od momentu wydania w 2013 roku znakomitego dzieła Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949-2005, autorstwa Sławomira Cenckiewicza, Anny K. Piekarskiej, Janusza Kowalskiego i Adama Chmieleckiego, oczekiwaliśmy na ciąg dalszy opowieści o Lechu Kaczyńskim. Pierwsza część biografii przyszłego prezydenta Rzeczpospolitej, bardzo obszerna i szczegółowa, przedstawiała kolejne etapy kariery politycznej Lecha Kaczyńskiego, od czasów działalności opozycyjnej w Wolnych Związkach Zawodowych i „Solidarności” aż po czołowe funkcje państwowe pełnione po roku 1989.

Co ważne, autorzy podkreślili, że cała działalność publiczna Lecha Kaczyńskiego w kolejnych dekadach była niejako przygotowaniem do pełnienia najwyższej funkcji w państwie a sam Lech Kaczyński z racji swojego doświadczenia był jak mało kto przygotowany by objąć urząd Prezydenta Rzeczpospolitej.

Szczerze przyznam, że napisanie tych kilku zdań o wydanym w 2016 roku dziele Prezydent Lech Kaczyński 2005-2010 przyszło mi wyjątkowo trudno. I to pomimo faktu, że na łamach prawym sierpowym.pl opisałem już wiele innych książek, zazwyczaj związanych z historią najnowszą. W przypadku Prezydenta, rzecz tyczy jednak wydarzeń, które działy się niemal wczoraj, które dotyczą spraw bardzo trudnych i ważnych, gdy wciąż jeszcze grają emocje, wspomnienia, wzruszenia. Jakże inaczej czyta się naukowe dzieło (bo takim jest Prezydent), w którym odżywają informacje nie tak dawno słyszane w mediach, tutaj jednak już uporządkowane i wyselekcjonowane, poddane chłodnej analizie historyka. Jakże inaczej czyta się dzieło opisujące wydarzenia, w których mieliśmy okazję uczestniczyć osobiście…

Książka rozpoczyna się od przedstawienia kampanii prezydenckiej z roku 2005, jednej z najbardziej intensywnych w dziejach III Rzeczpospolitej, po czym autorzy opisują początki urzędowania Lecha Kaczyńskiego, funkcjonowanie Kancelarii Prezydenta oraz rolę pierwszej damy Marii Kaczyńskiej. Następne rozdziały opisują relacje łączące prezydenta z kolejnymi rządami: przychylnymi mu gabinetami premiera Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego oraz niechętnemu a nawet wrogiemu rządowi Donalda Tuska. Następnie poznajemy ambitną i aktywną działalność Lecha Kaczyńskiego w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w dziedzinie polityki historycznej, która utorowała drogę do odbudowy postaw patriotycznych w nowym pokoleniu oraz w sferze polityki społecznej bazującej na ideałach „Solidarności”. Szczególne emocje wzbudza ostatni rozdział opisujący przygotowania i przebieg tragicznego lotu do Smoleńska, zakończonego śmiercią polskiej elity narodowej z Lechem Kaczyńskim na czele. Cenckiewicz i Chmielecki opisują bulwersujące działania rządu Donalda Tuska, który zdecydował się na wejście w sojusz z Władimirem Putinem przeciw prezydentowi własnego państwa oraz celowo zlekceważył zapewnienie bezpieczeństwa Lechowi Kaczyńskiemu w jego podróży do Katynia. Kolejny etap tragedii stanowią opisane przez autorów zaniechania polskich władz w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy i oddanie całego śledztwa w ręce służb rosyjskich. Autorzy przedstawiają też dorobek strony społecznej, która wbrew zaniechaniom i złej woli organów rządowych, przedstawiła dane i badania podważające oficjalne wyniki śledztwa i przemawiające za hipotezą wybuchu na pokładzie samolotu jako przyczynie katastrofy.

Z opowieści Cenckiewicza i Chmieleckiego wyłania się obraz Lecha Kaczyńskiego jako człowieka o ogromnym doświadczeniu i wiedzy o mechanizmach funkcjonowania państwa a także wizjonera politycznego, potrafiącego oceniać sytuację Polski w szerokiej perspektywie geopolitycznej oraz w długim okresie czasowym. Jakże mocno kontrastowało to z poczynaniami jego oponentów, którzy dla potrzeb walki z nim byli gotowi poświęcić interes polskiego państwa, a myślenie o przyszłości ograniczali perspektywą najbliższego sondażu politycznego. Autorzy podkreślają, że jednym z ważnych aspektów prezydentury Lecha Kaczyńskiego była zastosowana wobec niego brutalna strategia delegitymizacji jako głowy państwa a nawet jako człowieka,lub jak to określił Janusz Palikot, główny wykonawca tej strategii Tuska: odebraniem godnościowych podstaw prezydentury. Uderzenie w prezydenta miało charakter dwutorowy: polityczny i medialny. Niestety obóz zwolenników prezydenta nie umiał skutecznie przeciwstawić się tym działaniom. Po raz pierwszy w najnowszej historii Polski zastosowano taki arsenał działań, który nie tylko niszczył i odczłowieczał przeciwnika politycznego, ale również powodował destrukcję podstawowych fundamentów instytucjonalnych państwa, o które tak bardzo dbał Lech Kaczyński.

Z książki Cenckiewicza i Chmieleckiego emanuje siła postaci Lecha Kaczyńskiego oraz wielkość jego dorobku i spuścizny. Zebrane w jednym miejscu dane o jego działalności, pokazują prawdziwą miłość Ojczyzny, autentyczną troskę o Polskę oraz inteligencki etos służby drugiemu człowiekowi i wspólnocie, będący odpowiedzią na panoszące się w sferze publicznej antywartości, relatywizm i nihilizm. Przedstawiając działania Prezydenta Rzeczpospolitej w polityce zagranicznej, w walce o bezpieczeństwo militarne i energetyczne Polski, o dobre imię naszego kraju za granicą, Cenckiewicz i Chmielecki dowodzą, że warto walczyć o  polskie interesy i że ta walka może być skuteczna. Trzeba tylko wierzyć we własne siły i wyzbyć się kompleksów. Polska ze swoim potencjałem i przeszłością nie może zadowalać się rolą trzeciorzędnego państwa do jakiego sprowadzono ją po Tragedii Smoleńskiej. Polska jest stworzona do odegrania dużej roli w Europie, co wiedział i rozumiał Lech Kaczyński. Należy podkreślić, że Prezydent. Lech Kaczyński 2005-2010 nie jest książka budującą pomnikowy obraz Lecha Kaczyńskiego, a jego biografia nie jest pisana na kolanach. Autorzy opisują również błędy i potknięcia prezydenta, takie jak fatalna polityka kadrowa w Kancelarii Prezydenta i jej ułomne funkcjonowanie, czy niedostateczne zrozumienie istoty nowoczesnych mediów.

Czy opowieść o Lechu Kaczyńskim, wraz z wydaniem drugiego tomu biografii jest już zamknięta? Sami autorzy dzieła odpowiadają na to jednoznacznie: dla naszej wolności, dla dobrej i bezpiecznej przyszłości Polski potrzebujemy poznać prawdę o tym, co wydarzyło się w Smoleńsku rankiem 10 kwietnia 2010 roku. Ta prawda domknie biografię prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wielkiego polskiego patrioty i męża stanu.