bialykruk.pl

bialykruk.pl

23 września mija czterdzieści lat od opublikowania „Apelu do społeczeństwa i władz PRL” , który zainaugurował powstanie Komitetu Obrony Robotników.  Po wystąpieniach robotniczych w 1976 roku zrodziła się myśl, której inicjatorem był historyk i publicysta Antoni Macierewicz, aby zorganizować dla osób protestujących, a następnie bardzo surowo karanych, pomoc prawną i lekarską. Komitet przyjął zasadę jawnego działania, co było wówczas oznaką niemałej odwagi. Wydawnictwo Biały Kruk i prawymsierpowym.pl polecają.

Wokół KOR-u powstawały podziemne czasopisma, najważniejszym z nich był miesięcznik „Głos”, który okazał się kuźnią kadr dla przyszłych działaczy prawej strony polskiej sceny politycznej. Niejeden czytelnik ze zdumieniem spostrzeże, że zamieszczone w książce rozważania i polemiki nie straciły nic na swej aktualności. Środowisko „Głosu” stoi twardo m.in. na stanowisku uwzględniającym nauczanie św. Jana Pawła II.

„Głos niepodległości” to publikacja zarówno historyczna, jak i bardzo inspirująca. Autorzy zagłębiają się w różne tematy, piszą o kulturze, obronności, polityce międzynarodowej, proponują różne modele społeczne, sięgają do polskiej i europejskiej historii, wyciągają ciekawe wnioski na przyszłość.

W roku jubileuszu KOR-u szczególnie należy przypomnieć wartości jednoczące inteligencję i robotników w walce o wspólny cel.