facebook.com

facebook.com

2 września br. o godz. 17 zapraszamy na otwarcie wystawy „Militaria przez wieki”. Miejsce akcji: Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

Wystawa „Militaria przez wieki” to próba przybliżenia w syntetycznej formie rozwoju wojskowości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Mazowsza. Eksponaty pochodzące ze zbiorów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Izby Pamięci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, Muzeum Juszkiewiczów w Mławie, dr n. med. Marii Turos, Wiesława Paszty, Żuromińskiej Grupy Historycznej oraz Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu są świadectwem historii, często bardzo tragicznej, opowiadającej o walce naszych przodków o odzyskanie i utrzymanie Niepodległości. Wspominają ją nieliczni już świadkowie tamtych wydarzeń, książki, filmy oraz przedmioty zachowane przez pasjonatów: egzemplarze broni białej oraz palnej, umundurowanie, sprzęt, ale również guziki, bagnety, łuski, elementy wyposażenia, czy frontowe listy i dokumenty.

Staramy się informować o wydarzeniach lokalnych. Za wszelką cenę trzeba promować lokalne ojczyzny, bo jeśli kochamy swój rodzinny dom, to o wiele łatwiej kochać nam Polskę.