R10-11 okładkaKolejny numer „Reduty” jest dostępny! Tym razem pismo poświęcone zostało tematyce Niepodległości. Oto co redakcja pisze we wstępie: 

Uległość czy niepodległość? – to nie tylko tytuł książki, którą polecamy Państwu w tym numerze, ale również pytanie, z którym chcemy poprowadzić naszych Czytelników przez treść całego jesiennego wydania Reduty.

Andrzej Nowak, autor wspomnianej publikacji, określił polską myśl niepodległościową jako tradycję wspaniałej niezgody na zniewolenie.W chwili gdy piszemy te słowa, zachodzą w Polsce istotne zmiany polityczne, być może nawet o charakterze historycznym.

Trudno jednak od razu zapomnieć i przezwyciężyć doświadczenie ostatnich lat, gdy wyborem wielu była postawa uległości. Nijakość i bezideowość życia społecznego zrodziły ruch protestu, na bazie którego powstało wiele inicjatyw, wśród nich również nasz kwartalnik. Im bardziej nachalna była lewicowo-liberalna propaganda, tym intensywniej szukano prawdziwych wzorców w – obecnej również w Reducie – tematyce Żołnierzy Niezłomnych, Powstania Warszawskiego, Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych. Dziś wraz z naszymi Czytelnikami wykonujemy kolejny krok w przeszłość – do Polski międzywojennej, kiedy to wolność i niepodległość były wśród najwyższych i niekwestionowanych wartości.

Poprzez treść artykułów o Polskiej Organizacji Wojskowej i wojnie polsko-sowieckiej na Mazowszu Północnym, chcemy pochylić się nad fenomenem niezwykłego pokolenia, które Polskę wywalczyło i obroniło, pozwalając potomnym przenieść dziedzictwo Niepodległej przez doświadczenie obu totalitaryzmów. Warto zastanowić się czy wysiłek lat 1918-1920 znalazł należyte miejsce w naszej pamięci i w sferze publicznej. Wydaje się, że pomimo wielu działań, właściwa praca w tej kwestii jest ciągle przed nami. Być może warunkiem niezbędnym jest wyzbycie się kompleksów oraz odrzucenie gorsetu politycznej poprawności i pedagogiki wstydu, po to by możliwy był wreszcie prosty odruch serca – dumy z naszej historii.

Jeśli kogoś z naszych Czytelników zainteresowała zawartość pisma „Reduta” serdecznie zachęcamy do złożenia zamówienia bezpłatnego numeru w formie pdf pod adresem:

reduta.ciechanow@gmail.com.

Zachęcamy również do odwiedzenia i polubienia strony Reduty na facebooku, twiterze i youtube:

https://www.facebook.com/pages/Reduta/189179254567630?fref=ts       

https://twitter.com/Reduta_C

https://www.youtube.com/channel/UCsVl2v9wAwI_HAYcpklb73A