dfSiódmy numer „Reduty” jest już dostępny. Tym razem pismo poświęcone zostało tematyce związanej z represjami wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1989. Oto co redakcja pisze we wstępie: 

„Siódmy numer Reduty, który mają Państwo przed oczami, jest inny niż poprzednie. Dotychczas skupialiśmy się na jednym wydarzeniu lub jednej dekadzie naszej najnowszej historii. Tym razem przyjęliśmy nową metodę. Kościół niszczony – to tytuł numeru, który poprowadzi nas przez losy duchowieństwa katolickiego i wiernych, represjonowanych przez cały okres komunistycznej dyktatury. Niemal pięćdziesiąt lat trwała bowiem w PRL bezpardonowa walka totalitarnego marksizmu z Kościołem. Przez dobór artykułów i materiałów źródłowych chcemy pokazać obraz tej walki na Północnym Mazowszu, przedstawić metody i skalę represji, a także uwypuklić różnorodność postaw.

Lektura dokumentów wytworzonych przez komunistów, które cytujemy w numerze, ma także wymiar bardzo współczesny. Uzmysławia nam, jak wiele dawnych, propagandowych haseł jest używanych również dzisiaj – w przekazie lewicowo-liberalnej demagogii. Wymusza to postawienie pytań o sprawy jak najbardziej aktualne. Dlaczego nagle, po upływie 25 lat od rzekomego odzyskania niepodległości, mamy do czynienia z tak jawną recydywą mentalności z czasów słusznie minionych? I czy jest to na pewno tylko zjawisko przejściowe, po którym nie nadejdą kolejne działania? Niemal każdy dzień przynosi informacje, które potwierdzają, że zadawanie takich pytań jest ze wszech miar uzasadnione.

Do każdego egzemplarza tego numeru Reduty dołączamy broszurę Instytutu Pamięci Narodowej wydaną z okazji 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Chcemy w ten sposób przypomnieć o bogatej tradycji polskiej myśli niepodległościowej, której znakomitym osiągnięciem jest budowa podziemnego państwa, zarówno w czasie Powstania Styczniowego, jak i podczas II wojny światowej. Dziś zaprzepaszczono te tradycje, czego efektem jest fatalny stan Rzeczpospolitej. Odrodzenie pamięci o Polskim Państwie Podziemnym, o związanym z nim etosie służby, poświęcenia i patriotyzmu, może być pierwszym krokiem w naprawie sfery publicznej, również tej nam najbliższej, samorządowej.

Z nadzieją przyjmujemy zmiany, które dokonały się ostatnio w ciechanowskiej Radzie Miasta. Stoimy wreszcie przed szansą realizacji przemyślanej lokalnej polityki historycznej, a więc czegoś, co było od dawna jednym z głównych postulatów Reduty. Nie możemy zmarnować tej szansy. Działania samorządu nie powinny ograniczać się jednak tylko do ostatecznej dekomunizacji nazewnictwa, wciąż straszącego w Ciechanowie, czy nasycenia przestrzeni publicznej spójnym przekazem niepodległościowym. Lokalna polityka historyczna musi uwzględniać potrzebę patriotycznego wychowania młodych pokoleń. Działalność oświatowa, kulturalna i wydawnicza, wystawy i projekty edukacyjne, to tylko kilka przykładów możliwych akcji. Warto skorzystać z bogatej oferty, którą prezentuje w tym zakresie chociażby Instytut Pamięci Narodowej.”

Jeśli kogoś z naszych Czytelników zainteresowała zawartość pisma „Reduta” serdecznie zachęcamy do złożenia zamówienia bezpłatnego numeru w formie pdf pod adresem: reduta.ciechanow@gmail.com

Zachęcamy również do odwiedzenia i polubienia strony Reduty na facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Reduta/189179254567630?fref=ts