odo24.pl

odo24.pl

Po artykule pt. „Rozmowy wciąż kontrolowane”, który ukazał się na portalach prawymsierpowym.pl i niepoprawni.pl, głos zabrał Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). W komentarzu zachęcił autora tekstu do spotkania. I już 25 listopada to spotkanie dojdzie do skutku. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do przekazania swoich pytań do GIODO, a podczas tego spotkania zadamy je. Oczywiście prosilibyśmy, żeby pytania dotyczyły szeroko rozumianej działalności GIODO. Należy wziąć pod uwagę fakt, że GIODO sam wyszedł z inicjatywą, co przy dzisiejszej arogancji władz jest pewnym ewenementem. Bardzo prosimy o przesyłanie pytań na adres: prawysierpowym@gmail.com. Będziey wdzięczny za wszelką inicjatywę w tym zakresie.