reduta

reduta

Zapraszamy do lektury szóstego numeru „Reduty”, czyli Ciechanowskiego Pisma Historycznego ukazującego się co kwartał. To numer szczególny, gdyż autorzy dotykają w nim dwóch fundamentalnych wydarzeń w historii Polski XX wieku: Powstania Warszawskiego i zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki. Powstanie – wiadomo – działa na wyobraźnię kilku pokoleń, jest synonimem entuzjazmu, bohaterstwa, zawiedzionych nadziei, spalonego miasta. Ksiądz Popiełuszko to symbol postawy heroicznej w starciu z bestią komunizmu. W obu tematach autorzy pisma przedstawiają ujęcie na wskroś mazowieckie: pomoc udzielaną Warszawie latem 1944 przez terenowe oddziały AK, biogramy mieszkańców Ciechanowa walczących w Powstaniu, meldunki SB opisujące reakcje społeczne jesienią 1984 roku oraz wspomnienia ciechanowskich księży z czasów dogorywania PRL.

Co poza tym? Interesująco wygląda szkic o polityce historycznej dla Ciechanowa i jego najbliższych okolic. W piśmie znajdą Państwo rozmowę z Kajetanem Rajskim o odnajdowaniu historii wokół siebie, przybliżone jest  średniowieczne grodzisko z Gruduska oraz rekonstrukcję bitwy pod Mławą z 1939 roku. Nie pominięto stałych rubryk: recenzji i felietonu. Po raz pierwszy publikują autorzy pisma odpowiedź Czytelniczki na jedną z wcześniejszych publikacji – nie tylko archiwa przemawiają w „Reducie”. Tym wydaniem po raz kolejny autorzy pochylają się nad ciechanowskimi reliktami po komunizmie, jak również wchodzą w dyskusję o nazewnictwie całkiem nowych ulic, rond i placów. Inwestycje w infrastrukturę, patrzenie w przyszłość muszą – zdaniem redaktorów – iść w parze z inwestowaniem w tożsamość i czerpać z bogactwa polskiej historii.
Dobrej lektury.