reduta.ciechanow

reduta.ciechanow

Kolejny numer „Reduty” jest już dostępny! Tym razem pismo poświęcone zostało tematyce związanej z przełomem roku 1989. Oto co redakcja pisze we wstępie: 

„Piąty numer Reduty, który mają Państwo przed oczami, ukazuje się w chwili ważnej i poniekąd symbolicznej – w momencie obchodów 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Upływające w tych dniach ćwierćwiecze III Rzeczypospolitej sprzyja podsumowaniom, przemyśleniom, wnioskom. Jest również inspiracją do refleksji nad kondycją Polski dzisiaj i perspektywami naszej suwerenności jutro.

Główny trzon tego wydania stanowią teksty obejmujące lata 1988-1990, a więc okres, który zawiera w sobie najważniejsze wydarzenia czasu przemian ustrojowych. Poprzez dobór tematów pragniemy przedstawić złożoność przebiegu tzw. transformacji. Nie negując rangi i skali przełomu roku 1989, jesteśmy przekonani, że prezentowana dziś wizja 4 czerwca, jako początku niepodległości, wolności i demokracji, jest wizją zbyt uproszczoną, a momentami nawet fałszywą.

Wybory parlamentarne 1989 nie były w pełni wolne i demokratyczne. Owszem, zainicjowały proces wyzbywania się dziedzictwa komunizmu i odradzania się samowładnej Polski, ale ów proces – co niezmiernie istotne – nie został zakończony do dziś. Świadczą o tym zebrane w naszej ankiecie wypowiedzi ciechanowian o 4 czerwca 1989, o wielkich oczekiwaniach związanych z wyborami, o poczuciu niezależności i solidarności w tych dniach oraz towarzyszące im rozczarowanie ostatnim dwudziestopięcioleciem. Artykuł Gorzka lekcja buntu, o ciechanowskich uczniach ukaranych za sabotaż obchodów 1 maja w roku 1988, pokazuje jak bardzo opresyjna była władza komunistyczna w schyłkowym okresie swojego istnienia. Ta sprawa ma w tle zupełnie nieznany szerzej fakt – przygotowania do wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie całego kraju. Prezentując statystyki ciechanowskiej Służby Bezpieczeństwa dotyczące liczby tajnych współpracowników w roku 1989 oraz działania bezpieki w roku 1990, chcemy skłonić Czytelników do refleksji nad bagażem nierozliczonej przeszłości, z jakim województwo ciechanowskie wkraczało w nurt przemian, a także do rozważań nad wyjątkowo powolnym odstępowaniem od ustrojowych rozwiązań epoki komunizmu. Wychodząc poza problematykę końca lat 80. przybliżamy historię dwóch pokoleń rodziny Dukaczewskich – Zdzisława, szefa Urzędu Bezpieczeństwa w Ciechanowie i jego syna Marka, byłego zwierzchnika postsowieckich Wojskowych Służb Informacyjnych. Zachęcamy też do zapoznania się z mało znanym tematem inwigilacji byłych członków Stronnictwa Narodowego w latach 50.”

Jeśli kogoś z naszych Czytelników zainteresowała zawartość pisma „Reduta” serdecznie zachęcamy do złożenia zamówienia bezpłatnego numeru w formie pdf pod adresem:

reduta.ciechanow@gmail.com

Zachęcamy również do odwiedzenia i polubienia strony Reduty na facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Reduta/189179254567630?fref=ts