Ciechanow2Tworząc prawymsierpowym.pl chcieliśmy pokazać jak naprawdę rządzi PO, punktować błędy i katastrofy tej partii. Ale tę koalicję krytykuje wiele mediów (choćby wspomnieć „Gazetę Polską” czy „Telewizję Republikę”). Dlatego postanowiliśmy zacząć działać także na naszym lokalnym podwórku. Bowiem tam różne koalicje PO – PSL – SLD rozzuchwalone brakiem jakiejkolwiek kontroli dosłownie robią co chcą (np. podwyższają i podwyższają i wciąż podwyższają ceny biletów komunikacji miejskiej … NO ILEŻ MOŻNA!). Wobec tego mówimy im stop! Dajemy czerwoną kartkę. Postaramy się zastopować wasze pomysły.

A biorąc pod uwagę zbliżające się wybory samorządowe mamy nadzieje solidnie przyłożyć rękę do wysłania was na zieloną trawkę, na emeryturę, na wieczną polityczną emeryturę…

Poniżej przedstawiamy naszą inicjatywę.

Zespół redakcyjny „Reduty” tworzą osoby związane z Ciechanowem (100 kilometrów na północ od Warszawy), choć niekoniecznie już w tej chwili w nim zamieszkujące (byliśmy zmuszeni wbrew sobie wyjechać za pracą). Pomysł założenia pisma historycznego dojrzewał od kilku lat. Podczas rozmaitych spotkań w grupie znajomych pasjonatów historii niejednokrotnie dyskutowaliśmy nad faktem, że najnowsza historia Ciechanowa jest tak naprawdę nieznana, a funkcjonujące w powszechnym obiegu opinie o nieodległej historii miasta wskazują na potrzebę solidnych badań naukowych by poznać jak było naprawdę. Obserwowaliśmy w kolejnych latach jak w różnych ośrodkach i środowiskach
w Polsce tworzą się dynamiczne inicjatywy historyczne. Na tym tle Ciechanów nie prezentował się imponująco. Pomimo kilku inicjatyw i zmian główną cechą miasta w kwestii historycznej pozostawała stagnacja, a nawet relikty myślenia rodem z epoki PRL-u.

Kolejne lata były dla członków przyszłej redakcji „Reduty” czasem pracy w rozmaitych instytucjach. Jeden z naszych redaktorów zdobył cenną wiedzę pracując w jednej z instytucji historycznych w stolicy, drugi rozpoczął badania archiwalne dotyczące najnowszej historii Ciechanowa (po roku 1945), trzeci z kolei zdobył wykształcenie i doświadczenie w zakresie funkcjonowania mediów. Pomimo upływu lat, jako grupa przyjaciół i znajomych pozostaliśmy mocno związani ze swoim rodzinnym miastem (i zawsze będziemy związani, nie ma innej opcji). Momentem szczególnie ważnym było dla nas doświadczenie Tragedii Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r., a także następujący po niej fatalny ciąg zdarzeń składający się na degradację i upadek Państwa Polskiego, również w skali lokalnej. W takim kontekście coraz częściej padały opinie, że należy rozpocząć pracę społeczną na poziomie lokalnym, w samorządach, mediach, na gruncie propagowania historii Polski, by odbudować poczucie wspólnoty i wartości patriotycznych. To właśnie w takich okolicznościach zapadła decyzja o powołaniu pisma.

Jesteśmy przekonani, że o najnowszej historii naszego regionu tak naprawdę wiadomo bardzo niewiele, pokutuje też mnóstwo opinii rodem z okresu komunizmu. Tak naprawdę najnowszą historię Ciechanowa należy opisać na nowo. W archiwach Instytutu Pamięci Narodowej zalegają tysiące tomów akt dotyczących Ciechanowa, które czekają na swojego badacza. Archiwa rodzinne i pamięć świadków wydarzeń czekają na ludzi, którzy będą mogli te sprawy opisać. Chcemy przybliżać mieszkańcom miasta nieznane wydarzenia z historii Ciechanowa, popularyzować wśród nich ciekawe publikacje i inicjatywy dotyczące naszego miasta, które powstają gdzieś w niszowych  grupach czy zamkniętych naukowych środowiskach. Wreszcie, chcemy zainspirować do historycznych poszukiwań i badań naukowych, pokazać jak wiele ciekawych zagadnień jest do odkrycia i jak interesującą przeszłość ma Ciechanów.

Nasze pismo kierujemy do szerokiego grona odbiorców. Staramy się pisać przystępnie i unikać języka naukowego. Pismo zamierzamy rozdawać bezpłatnie w formie papierowej. Wysyłamy również zainteresowanym w formie elektronicznej na adres email. Mamy nadzieję, że nasza skromna inicjatywa spotka się z życzliwym przyjęciem mieszkańców i sympatyków.

Kontakt:

reduta.ciechanow@gmail.com

Nasze pismo na facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Reduta/189179254567630?fref=ts

ZACHĘCAMY DO TWORZENIA GRUP, GAZETEK, STRON INTERNETOWYCH, KLUBÓW. POWIEDZMY STOP PLATFORMIE I JEJ SOJUSZNIKOM W NASZYCH BLOKACH, DZIELNICACH, MIASTACH, W CAŁEJ POLSCE…

A ZATEM … DO ROBOTY…

Gloomy i Mariusz

„Reduta” nr 1 POBIERZ W FORMACIE PDF

„REDUTA” NR 1. Kliknij na zdjęcie i pobierz w formacie pdf