zdjęcie slowianin.de

To była jedna z tych książek, którą pochłania się od razu. Od pierwszego zdania po ostatni akapit. Kilka niedospanych nocy lecz było warto. Pasjonująca podróż w głąb historii naszej wiary i Pisma Świętego, podróż przez tysiąclecia historii. Niesamowita, to chyba najlepsze określenie. „Bóg, Biblia, Mesjasz”, bo to o tej książce mowa, to wywiad-rzeka przeprowadzony przed kilkoma laty przez Grzegorza Górnego i Rafała Tichego z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim, wybitnym polskim biblistą.

Wywiad rozpoczyna się od wspomnień na temat domu rodzinnego ks. Chrostowskiego, pochodzącego z małej miejscowości Chrostowo niedaleko Ostrołęki. Ksiądz opowiada historię własnej rodziny – ludzi prostych i pobożnych. Przedstawia losy mieszkańców tego regionu doświadczonych zaborem rosyjskim, wojnami, okupacją niemiecką oraz sowiecką i właśnie dlatego tak bardzo przywiązanych do swej wiary i patriotyzmu. Ksiądz profesor bardzo szczerze i otwarcie wspomina swoją drogę  kapłaństwa – wcześnie odkryte powołanie, nauka w liceum w Warszawie, seminarium w Łomży, pracę duszpasterską na parafii, studia w Rzymie oraz w Jerozolimie, wreszcie działalność naukową w kraju i zagranicą. Przez wszystkie te wspomnienia przewija się postać wielkiego prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, człowieka, który odegrał kluczową rolę w kapłańskiej i naukowej drodze księdza Chrostowskiego.

Następna część wywiadu dotyczy Biblii, procesu jej powstawania w kolejnych tysiącleciach, oraz jej roli w chrześcijaństwie i judaizmie. Ksiądz Chrostowski prowadzi nas przez kolejne wydarzenia: zbieranie przez pokolenia Izraela świadectw wspólnotowego oraz indywidualnego doświadczenia Boga, ewoluowania religii starożytnego Izraela w kolejnych wiekach, budowy Świątyni Jerozolimskiej, deportacji ludności izraelskiej dokonanej przez Asyrię i Babilon, powstanie instytucji synagogi, Tory i Talmudu, tłumaczenia Biblii na język grecki, wreszcie pojawienia się Mesjasza – Jezusa Chrystusa, powstanie chrześcijaństwa oraz zniszczenie Jerozolimy przez Rzymian w roku 70 pociągającej za sobą upadek i koniec religii starożytnego Izraela. Ksiądz Chrostowski przypomina, że współczesny judaizm jest religią młodszą od chrześcijaństwa, powstałą po katastrofie zburzenia Jerozolimy i zniszczenia Świątyni Jerozolimskiej oraz całego stanu kapłańskiego. Jedyna ocalała grupa polityczno-religijna – faryzeusze (z których wywodzą się współcześni rabini pełniący funkcję nauczycieli a nie kapłanów) dokonała zebrania dorobku piśmiennictwa Izraela, nadając mu nową formę i często antychrześcijańską interpretację.

Książka dotyczy spraw zdawałoby się bardzo trudnych i skomplikowanych, wymagających wielkiej wiedzy, odnosi się przecież do historii sprzed setek czy tysięcy lat. Ksiądz Chrostowski posiada jednak cechę, niestety dość rzadką wśród wybitnych naukowców, jasnego i prostego tłumaczenia spraw skomplikowanych. W rezultacie książka „Bóg, Biblia, Mesjasz” jest książką dla każdego, nawet dla osób zupełnie nierozeznanych w temacie. To właśnie dzięki swej przystępności i lekkości w odbiorze może stanowić znakomitą lekturę na wakacje.

Ksiądz Chrostowski w swoim wywiadzie-rzece akcentuje potrzebę głębokiej wiary i ufności, niezbędnej by zagłębić się w niezwykły świat Biblii, w historię relacji człowieka z Bogiem, pokazuje wzór ciężkiej i systematycznej naukowej pracy, zawierzenia Chrystusowi własnej drogi życiowej najeżonej licznymi przeciwnościami. Jest wreszcie ksiądz Chrostowski człowiekiem  łączącym w sobie cechy wielkiego naukowca oraz polskiego patrioty, dumnego z naszej historii i dorobku naszej kultury. Niewielu niestety mamy tak wspaniałych ludzi, dlatego tym bardziej powinniśmy promować i popularyzować ich dorobek i postawę życiową.

Polecamy również kolejną część wywiadu-rzeki z ks. Chrostowskim pod tytułem „Kościół, Żydzi, Polska”. Ta część wywiadu dotyczy historii trudnych relacji polsko – żydowskich. Ksiądz Waldemar Chrostowski był bowiem również osobą, która z ramienia Episkopatu Polski odpowiadała za dialog ze środowiskami żydowskimi. Wywiad przedstawia szerokie tło historyczne relacji polsko – żydowskich oraz pokazuje jak trudny jest dialog z judaizmem. Ksiądz Chrostowski w sposób bardzo spokojny, wyważony i obiektywny pokazuje nie tylko polskie winy (o czym trąbią wszystkie media głównego nurtu w Polsce i zagranicą) ale również winy, zaniedbania a nawet złą wolę środowisk żydowskich i uległych im środowisk lewicowo-liberalnych oraz tzw. postępowych katolików rodem z Tygodnika Powszechnego. „Kościół, Żydzi, Polska” to znakomita lektura i bogate źródło argumentacji w sporach z ludźmi znającymi relacje polsko-żydowskie tylko z „Gazety Wyborczej” oraz innych niewiarygodnych źródeł.

Polecamy:

Wykład ks. prof. Chrostowskiego na temat relacji chrześcijan i Żydów:

http://www.youtube.com/watch?v=bX1wLZok3z0

Homilia ks. prof. Chrostowskiego wygłoszona 10 lutego 2013r. na Mszy Świętej w intencji ofiar Tragedii Smoleńskiej:

http://www.youtube.com/watch?v=pfC9_RgtDAk

Ks. prof. Chrostowski o tajemnicy Eucharystii:

http://www.youtube.com/watch?v=7WaISdIc4xs