zdjęcie youtube.com

Wielki kryzys z przełomu lat 20. i 30, który dotknął państwa Zachodu przyczynia się do wzrostu popularności Związku Sowieckiego przeżywającego w tym czasie rzekome sukcesy industrializacji  i będącego wolnym od plagi bezrobocia. Potężna siatka wywiadowcza NKWD (składająca się często z agentów – tzw. nielegałow – pochodzenia żydowskiego) obejmuje państwa Zachodu, dokonując na masową skalę kradzieży patentów i technologii niezbędnych w rozwoju sowieckiego przemysłu zbrojeniowego. Agentem NKWD zostaje Harry Hopkins, najbliższy przyjaciel prezydenta Stanów Zjednoczonych F. Roosevelta. To m. in. on będzie kreował pozytywny obraz ZSRS w USA, a w roku 1944 zablokuje informacje o potrzebie pomocy dla Powstania Warszawskiego. Tymczasem liberalni i lewicowi intelektualiści odwiedzają Związek Sowiecki. Gdy miliony ludzi giną z głodu  lub umierają w łagrach oni zachwycają się sukcesami i zasobnością kołchozów.

Celem Związku Sowieckiego jest europejska wojna, która pomoże rozprzestrzenić komunizm na świecie. To właśnie w tym celu w roku 1933 Stalin zabronił komunistom niemieckim wejścia w koalicję z socjaldemokratami. Dzięki temu władze zdobywa Hitler – ten, który najskuteczniej pogrąży kontynent europejski w odmętach wojny. Bliźniaczo podobne systemy totalitarne socjalizm brunatny – nazizm i socjalizm czerwony  – komunizm współpracują nawet przez pewien okres by następnie stać po przeciwnych stronach barykady, ale tylko do czasu ponownej współpracy w ramach paktu Hitler-Stalin z sierpnia 1939 roku. Jak podkreślają historycy występujący w „Transformacji” pakt z roku 1939 przesądzający o rozbiorze Polski został poprzedzony paktem gospodarczym, w ramach którego Związek Sowiecki zobowiązał się do ogromnych dostaw towarów dla III Rzeszy. Był to sposób Stalina na wzmocnienie Hitlera a tym samym spowodowania wielkiej wojny dla skuteczniejszego rozprzestrzenienia komunizmu. Kolejnym mało znanym faktem historycznym ukazanym w filmie, który może wielu zaskoczyć jest geneza wojny niemiecko-sowieckiej z roku 1941. Otóż, atak Hitlera na Związek Sowiecki był wyprzedzeniem ataku Stalina na III Rzeszę. Cała ogromna machina wojenna Armii Czerwonej była bowiem w fazie przygotowania do ataku a nie obrony – stąd tak gigantyczne straty sowieckie w pierwszej fazie wojny – 3 miliony jeńców i ok. 700 tys. dezerterów.

W momencie, gdy Związek Sowiecki staje na krawędzi upadku Stalin dokonuje kolejnej transformacji. Propaganda wojenna zaczyna odwoływać się do patriotyzmu rodaków. Wojsko wraca do wielu carskich tradycji. Niemal zniszczone prawosławie uzyskuje szereg swobód – nawet radio sowieckie nadaje modlitwy prawosławne – rzecz niesłychana przed wojną. Po odzyskaniu inicjatywy na froncie wracają represje. Na zsyłkę wędruje trzy miliony deportowanych. Stalin będący faktycznym inspiratorem wojny światowej kreuje się na jej ofiarę. Zachodni alianci uzbrajający sowietów są żywotnie zainteresowani sojuszem ze Stalinem. Dla niego poświęcają polskiego sojusznika i przemilczają sprawę Katynia. Zachód widzi Niemcy jako zło absolutne. Stalina nikt nie pyta o miliony ofiar jego rządów. Wiceprezydent USA odwiedza najcięższe łagry sowieckie na Dalekim Wschodzie, gdzie wydobywa się złoto, którym sowieci płacą Ameryce za dostawy broni. Rządu USA nie interesuje to, że metoda wydobycia złota jest ludobójcza.

Kolejny proces pokazany w „Transformacji” to podbój kluczowego terenu do panowania nad Europą   – krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W podbitych państwach powtarza się ten sam cykl działań co w ZSRS: terror wobec opozycji, gwałtowna industrializacja i zbrojenia. W ramach przygotowania zaplecza frontowego przyszłej wojny władza komunistyczna bezwzględnie rozprawia się ze zbrojnym podziemiem. Organizuje również na wzór Trustu kolejną wielką operację dezinformacyjno-wywiadowczą. W ramach tzw. operacji „Cezary” komunistyczna bezpieka organizuje w Polsce tzw. V zarząd niepodległościowej organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN). Kontroluje w ten sposób wiele środowisk antykomunistycznych. Ponadto, wywiady USA i Wielkiej Brytanii współpracujące z organizacją WiN są przekonane o istnieniu silnego podziemia zbrojnego w Polsce, co wpływa na formułowanie błędnych strategii konfrontacji z komunizmem. Tymczasem na potrzeby przygotowania kolejnej wojny komuniści rozpoczynają następną akcję propagandową – głoszenie haseł pokojowych w celu uśpienia czujności przeciwnika i lepszego przygotowania się do konfliktu. Po skonstruowaniu w roku 1949 bomby atomowej (czego dokonano dzięki kradzieży amerykańskich technologii) ZSRS wraz z Chinami jawnie zmierza do wojny światowej. Wybucha wojna w Korei. Śmierć Stalina w roku 1953 hamuje na pewien czas ofensywę sowietów. Szykowany na jego następcę Beria – złowieszczy szef policji politycznej dąży do swoistej przebudowy systemu: niewielkiej liberalizacji i swoistej pierestrojki by wzmocnić siły sytemu. W ramach walk o władzę zostaje jednak zamordowany.

„Transformacja” kończy się tzw. raportem lokomotywy z roku 1954, strategicznym dokumentem przygotowanym przez GRU czyli sowiecki wywiad wojskowy. Tezą dokumentu jest przewaga krajów kapitalistycznych (porównanych do lokomotywy) nad ZSRS. By kraje te pokonać należy znaleźć w nich jeden najsłabszy punkt, ową jedną kluczową śrubkę, której odkręcenie spowoduje rozpad całej lokomotywy. Zgodnie z dokumentem GRU taką śrubką dla krajów kapitalistycznych będzie ropa naftowa. W związku z tą strategią komuniści prowokują konflikty w różnych częściach świata od Afryki Północnej po Afganistan. Walka o zdobycie panowania nad światem rozpoczyna się na nowo.

„Transformacja” obejmuje dwie części: „NEP, Trust i głuchoniemi ślepcy”, oraz „Zmienna linia partii, III wojna światowa i raport lokomotywy” trwające łącznie niemal 120 minut.  Film ma wiele cech charakterystycznych dla dotychczasowej twórczości Grzegorza Brauna. Atrakcyjna, nowoczesna forma przekazu. Dynamiczne animacje ze świetnie dobraną muzyką i kolorystyką. Jasny i klarowny przekaz. W dzisiejszej cywilizacji obrazkowej to ważne. Taka quasi-teledyskowa forma daje szanse na przyciągniecie młodszego widza. Mocną stroną „Transformacji” są występujący w niej znakomici polscy, amerykańscy oraz rosyjscy historycy, politolodzy, publicyści i sowietolodzy: Władimir Bukowski, Stanisław Michalkiewicz, Jerzy Targalski, Wiktor Suworow, Anna Zechenter, Tadeusz Marczak, Anne Applebaum, Bogdan Musiał, Sławomir Cenckiewicz, Henryk Głębocki i inni.

Choć niektóre tezy przedstawione w „Transformacji” mogą być dyskusyjne to niewątpliwie jest to znakomite kompendium wiedzy o istocie sowieckiego komunizm oraz świetna lekcja historii w atrakcyjnej formie. Fakty ukazane w „Transformacji” to jednak nie tylko historia. To są rzeczy niezbędne by zrozumieć obecną Rosję, jej kierownictwo polityczne – spadkobierców NKWD i KGB, jej agresywną politykę, jej strategię dezinformacji i sieć agentów wywiadu, również w naszym kraju, tu i teraz. Tak jak zawsze – sięgamy po historię by zrozumieć teraźniejszość.

„Transformację” wyprodukował Film Open Group, zacna firma Roberta Kaczmarka znana z produkcji świetnych filmów dokumentalnych ( http://www.filmopengroup.pl/ ). Pozostaje mieć nadzieję, że film zostanie dołączony do jednej z prawicowych gazet, co da szanse na jej powszechny dostęp, może w Gazecie Polskiej znanej z propagowania świetnych filmów dokumentalnych? Po obejrzeniu dwóch pierwszych części apetyt zaostrza się na kontynuację tego dzieła, która miejmy nadzieję już wkrótce powstanie.

Polecamy również inne filmy w podobnej tematyce:

„Defilada zwycięzców” o sowieckich planach agresji:

http://www.youtube.com/watch?v=zr8r4dDKx0Y

„Towarzysz Generał” – życiorys Wojciecha Jaruzelskiego:

http://www.youtube.com/watch?v=nJXl6Jaw_Us

„Soviet story”, film łotewski, wstrząsający obraz komunistycznego ludobójstwa:

http://www.youtube.com/watch?v=BAem-s1NR9E