„Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany, jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość.

zdjęcie naukowa.pl

Te słowa napisał w celi więziennej Łukasz Ciepliński „Pług” prezes IV Zarządu Głównego WiN na krótko przed swoją egzekucją w dniu 1 marca 1951 roku. Jest on jednym z trzydziestu dwóch niezłomnych żołnierzy antykomunistycznego podziemia opisanych w najnowszej książce Joanny Wieliczki – Szarkowej „Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie”.

Wiele już opublikowano książek o „Żołnierzach Wyklętych” i to bardzo cieszy. Podziemie antykomunistyczne doczekało się świetnych naukowych monografii i syntez (np. Atlas Podziemia Niepodległościowego wydany przy dużym udziale Janusza Kurtyki), biografii poszczególnych dowódców czy całego szeregu artykułów naukowych, popularnonaukowych czy publicystycznych dotyczących tej tematyki takich autorów jak Tadeusz Płużański czy Leszek Żebrowski.

Problemem było jednak z jednej strony ograniczona przystępność często bardzo opasłych i naukowych dzieł a z drugiej duże rozproszenie informacji o podziemiu antykomunistycznym.

Tę lukę wypełnia właśnie najnowsza książka Joanny Wieliczki – Szarkowej „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie”. Publikacja ta składa się z trzydziestu dwóch życiorysów żołnierzy antykomunistycznego podziemia, zarówno tych powszechnie rozpoznawanych jak Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”, nieco mniej znanych jak Kazimierz Kamieński „Huzar” czy wspominanych jedynie lokalnie jak Michał Bierzyński „Sęp”. Niewątpliwą zaletą książki jest jej przystępny, prosty i nienaukowy język, który daje szansę na zapoznanie się z tematyką szerszemu gronu odbiorców, w tym niewątpliwie uczniom szkół średnich czy studentom (oczywiście tym którzy pod rządami platformowych ćwierćinteligentów i cwaniaków nie popadli we wtórny analfabetyzm). Autorka „Żołnierzy Wyklętych” wykonała wielką pracę dokonując syntezy biografii każdego z bohaterów książki co czyni z tej publikacji swoiste kompendium, pigułkę wiedzy o podziemiu antykomunistycznym. Dobór postaci został dokonany również pod takim kątem, by książka jako całość mogła ukazywać główne cechy i zjawiska podziemia antykomunistycznego oraz różne formy jego walki we wszystkich regionach Polski. Stąd obecność w książce biogramów bohaterskiej sanitariuszki Danuty Siedzikówny „Inki” czy młodego i niezłomnego księdza Władysława Gurgacza „Sema”.

Wiele w tych biografiach faktów ściśle indywidualnych, charakterystycznych dla temperamentu i osobowości danego dowódcy, wiele jednak również rysów wspólnych typowych dla tego wspaniałego pokolenia niezłomnych patriotów wychowanych w duchu przedwojennych ideałów patriotycznych. Lektura książki Joanny Wieliczki – Szarkowej jest podróżą do zupełnie innej rzeczywistości, pozwala na zetknięcie się ze światem pewnego typu ludzi, których dzisiaj niemal już nie mamy. Nie mamy, bo tych wspaniałych ludzi zabito i zniszczono. Nie urodziły się ich dzieci, nie mamy patriotycznej elity. To co nam zostało po Nich to nasza pamięć, wzór do naśladowania i punkt odniesienia.

Jak podkreślono we wstępie do książki Joanny Wieliczki – Szarkowej, dzień zamordowania Łukasza Cieplińskiego i sześciu innych członków IV Zarządu WiN (1 marca) został wybrany na obchody narodowego dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych. Łukasz Ciepliński w ostatnim grypsie do żony napisał: „Bogu dziękuję, że dał mi tak dobra żonę. Wierzę, że Andrzejka wychowasz na dobrego Polaka i katolika. Bądź mężna. To dla Boga i Polski”. Może więc nie wszystko stracone. Może na miejscu starego wyciętego lasu wyrośnie nowy, młody las, jak śpiewał kiedyś Jacek Kaczmarski?

W tematyce Żołnierzy Wyklętych polecamy również:

Atlas polskiego podziemia nieodległościowego 1944-1956 (wyd. IPN 2007) – obszerne, pomnikowe wręcz dzieło, synteza wiedzy o działaniach podziemia zaopatrzone w szczegółowe mapy działań zbrojnych,

Konspiracja i opór społeczny w Polsce (1944-1956) – biogramy żołnierzy podziemia antykomunistycznego i działaczy opozycji represjonowanych przez władze komunistyczne,

Książki i publicystykę Tadeusza Płużańskiego, którego działania opisaliśmy tutaj:

http://prawymsierpowym.pl/index.php/2013/03/polecamy-%E2%80%9Ebestie-2%E2%80%9D-tadeusza-m-pluzanskiego/

Publicystykę, konferencje i książki Leszka Żebrowskiego, więcej o tym autorze:

http://prawymsierpowym.pl/index.php/2013/03/najnowsza-ksiazka-leszka-zebrowskiego-%E2%80%9Emity-przeciwko-polsce%E2%80%9D/

Strona IPN dotycząca „Żołnierzy Wyklętych”: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/

Publikacje IPNdotyczącem. in. „Żołnierzy Wyklętych” dostępne w formie cyfrowej (polecamy „Pamiętnik” legendarnego żołnierza podziemia Zdzisława Brońskiego „Uskoka”):

http://pamiec.pl/portal/pa/1534/Publikacje.html